Logowanie

DZ. URZ. 2010.77.586

Tytuł:

uchwała nr XxIX/184/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-03-01
Organ wydający:Rada Gminy Słupia
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 77 pozycja: 586
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR XXIX/184/2009 RADY GMINY SŁUPIA z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 165, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych: 1. w dziale 758 rozdział 75802 § 2750 ? 90.972,00 § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych: 1. w dziale 750 rozdział 75011 § 4010 ? 634,00 2. w dziale 750 rozdział 75023 § 4210 ? 90.972,00 § 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych: 1. w dziale 750 rozdział 75011 § 4110 ? 302,00 2. w dziale 750 rozdział 75011 § 4120 ? 48,00 3. w dziale 750 rozdział 75011 § 4300 ? 284,00 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniki Urzędowym Województwa  Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


ID: BYTLG-ILWHI-JQSLU-GBBAZ-DKSSF. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie nr 1/2010 Wójta Gminy Brąszewice z dnia 10 marca 2010r. z wykonania budżetu i zadań gminy za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.174.1

  zarządzenie nr 140/09 Burmistrza Kleszczel z dnia 31 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.15.13

  uchwała nr XVIII/147/08 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.56.53

  uchwała nr XX/133/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.224.2

  uchwała nr XXXVII/168/09 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.77.585

  uchwała nr XXXVII/213/2009 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

 • DZ. URZ. 2010.77.584

  uchwała nr XXXVII/342/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2010.77.583

  uchwała nr XXX/252/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. 2010.77.582

  uchwała nr XLIV/121/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.76.581

  uchwała nr XXXV/181/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.