Logowanie

DZ. URZ. 2010.83.1508

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/38/10 Rady Gminy Puck z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości MRZEZINO

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-06-10
Organ wydający:Rada Gminy Puck
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 83 pozycja: 1508
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

UCHWAŁA NR XXXVIII/38/10 RADY GMINY PUCK z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie: uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości MRZEZINO Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ Rada Gminy Puck uchwala, co następuje: § 1. 1. Uzupełnia się nazwę ulicy ZAKOPIAŃSKA w miejscowości MRZEZINO o działkę działki Nr 31/20. 2. Położenie ulicy określa szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Kazimierz Czernicki

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/38/10 Rady Gminy Puck z dnia 8 kwietnia 2010 r. Zalacznik1.jpg Szkic sytuacyjny

Id: PXYDX-DQKGV-DLVNB-PYCYW-WVUCI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.113.2194

  uchwała nr XL/69/10 Rady Gminy Puck z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie: uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości MIEROSZYNO.

 • DZ. URZ. 2012.1767

  uchwała nr XVII/28/12 Rady Gminy Puck z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości ŻELISTRZEWO.

 • DZ. URZ. 2010.94.1814

  uchwała nr XXXIX/45/10 Wójta Gminy Puck z dnia 20 maja 2010r. w sprawie:uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości POŁCHOWO.

 • DZ. URZ. 2010.94.1806

  uchwała nr XXXIX/48/10 Rady Gminy Puck z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości SWARZEWO.

 • DZ. URZ. 2010.131.2529

  uchwała nr XL/68/10 Rady Gminy Puck z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie: uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości ŁEBCZ.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.83.1507

  uchwała nr XXV/372/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 15 marca 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr VI/74/2003 Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warzenko /działki od Nr 78/9 do 78/47/

 • DZ. URZ. 2010.83.1506

  uchwała nr XXXIX/255/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki numer 229/15 we wsi Gołczewo w gminie Parchowo

 • DZ. URZ. 2010.83.1505

  uchwała nr XLIX/14/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie : ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu na terenie Gminy Kosakowo.

 • DZ. URZ. 2010.83.1504

  uchwała nr XLIX/13/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie : ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kosakowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. 2010.83.1503

  uchwała nr XLIX/12/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie : przyjęcia ?Gminnego Programu Koordynacji i Współpracy w Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2010.?


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.