Logowanie

DZ. URZ. 2010.88.1664

Tytuł:

uchwała nr XL/239/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 kwietnia 2010r. o zmianie uchwały Nr XXXIX/314/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniającej uchwałę Nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-06-23
Organ wydający:Rada Miejska w Kwidzynie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 88 pozycja: 1664
Hasła:wybory

UCHWAŁA NR XL/239/10 RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie uchwały Nr XXXIX/314/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniającej uchwałę Nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz..128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 ), oraz art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Miejska uchwala co następuje: § 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXIX/314/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie w § 4 wyraz ?niepełnosprawnych? skreśla się. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kwidzyna. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie Kazimierz Gorlewicz

Id: JNDAE-SAUJN-NTFDL-HVYWW-MAECK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.494

  uchwała nr XIII/104/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/215/2009 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/170/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.13.218

  uchwała nr 549/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 95/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie: nadania nowego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i uchylenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 440/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/183/12 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/261/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.88.1663

  uchwała nr XL/238/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

 • DZ. URZ. 2010.88.1662

  uchwała nr XLVI/381/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/257/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2008 r.o dofinansowaniu w formie refundacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Uchwały Nr XXII/195/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu w sprawie zasad przyznawania dofinansowania usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Gniew.

 • DZ. URZ. 2010.88.1661

  uchwała nr XXXVII/376/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Dzierzgoniu

 • DZ. URZ. 2010.88.1660

  uchwała nr XXXVII/371/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Dzierzgoń oraz jej jednostkom podległym.

 • DZ. URZ. 2010.88.1659

  uchwała nr LXII/307/2010 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w podziale na obwody głosowania, utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.