Logowanie

DZ. URZ. 2011.106.1122

Tytuł:

uchwała nr V/36/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska w Ćmielowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 106 pozycja: 1122
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR V/36/2011 RADY MIEJSKEJ W ĆMIELOWIE z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.212 ust.1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.z późn. zm.) § 1. Rada Miejska w Ćmielowie postanawia dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na rok 2011 , jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Rada Miejska w Ćmielowie postanawia dokonać zmian w Uchwale Nr IV /20 / 2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2011 rok , jak niżej : 1) Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami?, przyjmuje brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Id: HSLRW-CLOSC-GJEOM-AYUTM-NHSQY. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 marca 2011 r. Zalacznik1a.pdf Zał nr 1 a Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 marca 2011 r. Zalacznik1b.pdf Zał nr 1 b Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 marca 2011 r. Zalacznik1c.pdf zał nr 1 c Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 marca 2011 r. Zalacznik2.pdf Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V 36 2011

Przewodnicząca Rady Miejskiej Marianna Gierczak

Id: HSLRW-CLOSC-GJEOM-AYUTM-NHSQY. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.223.1811

  uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy i zmian w budżecie na rok 2011 oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011Nr IV/15/2011

 • DZ. URZ. 2010.507.3783

  uchwała nr L/431/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/421/2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok oraz zmian w uchwale budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/381/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 14 stycznia 2010 roku.

 • DZ. URZ. 2010.12.51

  uchwała nr XLVII/343/2009 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009r.

 • DZ. URZ. 2009.158.1414

  uchwała nr XX/234/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2009r.

 • DZ. URZ. 2009.276.2150

  uchwała nr XXXII/255/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2009r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.106.1121

  uchwała nr VI/7/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.105.1120

  uchwała nr 7/II/11 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.105.1119

  uchwała nr VII/23/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łubnice

 • DZ. URZ. 2011.105.1118

  uchwała nr VII/22/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 marca 2011r. w sprawie: inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.

 • DZ. URZ. 2011.105.1117

  uchwała nr VII/21/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.