Logowanie

DZ. URZ. 2011.106.1124

Tytuł:

uchwała nr V/40/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ćmielów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska w Ćmielowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 106 pozycja: 1124
Hasła:mieszkalnictwo

UCHWAŁA NR V/40/2011 RADY MIEJSKEJ W ĆMIELOWIE z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ćmielów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 roku Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ćmielów na lata 2011-2016, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonianie uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Załącznik do Uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 marca 2011 r. Zalacznik1.pdf Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V 40 2011


Przewodnicząca Rady Miejskiej Marianna Gierczak

Id: UUPKC-JXLFT-ONVZT-QPPVV-MHWQI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.103

  uchwała Nr XV/146/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 9 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choszczno na lata 2012 - 2016.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/24/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tarnów Opolski na lata 2008 ? 2012

 • DZ. URZ. 2011.240.2764

  uchwała nr X/94/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r. w sprawie w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łączna na lata 2011-2015.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr Nr VI/34/2011 Rady Gminy Kunice z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011 - 2020.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XLIV/308/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 1 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tarnów Opolski na lata 2008 - 2012.

zamów dokument

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Lokal socjalny a tytuł prawny do innego mieszkania

  Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego, a moja mama chciała by przepisać na mnie swoje własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Czy stając się właścicielem drugiego (...)

 • Przejęcie lokalu kwaterunkowego

  Wraz z żoną jestem głównym najemcą mieszkania kwaterunkowego. Czy jest możliwe uczynienie dorosłego syna zameldowanego razem z nami głównym najemcą tego mieszkania? (...)

 • Przydział lokalu komunalnego

  Złożyłem wniosek do urzędu gminy o przydział lokalu komunalnego. Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa lokalnego wniosek został zaopiniowany przez komisję, w skład (...)

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.106.1123

  uchwała nr V/37/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ćmielów lub jej jednostkom podległym

 • DZ. URZ. 2011.106.1122

  uchwała nr V/36/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.106.1121

  uchwała nr VI/7/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.105.1120

  uchwała nr 7/II/11 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.105.1119

  uchwała nr VII/23/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łubnice


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.