Logowanie

DZ. URZ. 2011.106.1139

Tytuł:

uchwała nr II/21/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/40/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, oraz zwolnień od tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy w Rudzie Malenieckiej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 106 pozycja: 1139
Hasła:podatki,opłaty i ceny

UCHWAŁA NR II/21/2011 RADY GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/40/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, oraz zwolnień od tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 6a ust. 11 i art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) Rada Gminy w Rudzie Malenieckiej uchwala co następuje: § 1. Traci moc § 2 uchwały Nr VII/40/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, oraz zwolnień od tego podatku i poboru w drodze inkasa w części dotyczącej ustalenia prowizji dla inkasentów (sołtysów) i w to miejsce wprowadza się załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Id: WQYLN-LVYVV-CQLTE-WAPLU-DZTBU. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie W związku z upływem kadencji w bieżącym roku zostały przeprowadzone na terenie Gminy Ruda Maleniecka wybory sołtysów. Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność zmiany załącznika do Uchwały Nr VII/40/2010 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, oraz zwolnień od tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa. Załącznik do Uchwały Nr II/21/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011 r. Zalacznik1.doc Wykaz prowizji sołtysów z tytułu inkasa należności podatkowych

Id: WQYLN-LVYVV-CQLTE-WAPLU-DZTBU. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.302.3606

  uchwała nr VIII/71/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2011.106.1138

  uchwała nr II/20/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/41/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa.

 • DZ. URZ. 2010.346.3758

  uchwała nr VII/40/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, oraz zwolnień od tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa.

 • DZ. URZ. 2010.346.3759

  uchwała nr VII/41/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa.

 • DZ. URZ. 2009.511.3757

  uchwała nr VIII/45/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, oraz zwolnień od tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

 • Klasyfikacja gruntu dla celów podatkowych

  Na jakiej podstawie klasyfikuje się grunty? Posiadam grunt rolny w obrębie miasta i gmina zażyczyła sobie sążnistego podatku od działki usługowej.

 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków trwałych

  Czy przy nabyciu wewnątrzwspółnotowym nowych maszyn i urządzeń będących środkami trwałymi naliczam VAT fakturą wewnętrzną i rozliczam jednocześnie podatek należny (...)

 • Prośba o zwolnienie z zapłaty podatku dochodowego

  Czy podatnik - osoba fizyczna może zwrócić się do Prezydenta Miasta z prośbą o zwolnienie z należnego podatku dochodowego. Czy Prezydent posiada taką moc, aby zwolnić (...)

 • VAT przy zakupie samochodu osobowego

  Firma kupiła auto osobowe za 35 000 zł. netto, VAT na fakturze: 7 700 zł. Od zakupu samochodu osobowego odliczyliśmy VAT w wysokości 4 620 zł (60% z 7700 zł). W deklaracji (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.106.1138

  uchwała nr II/20/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/41/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa.

 • DZ. URZ. 2011.106.1137

  uchwała nr II/19/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/39/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości wzorów deklaracji i informacji podatkowych oraz zwolnień z tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa.

 • DZ. URZ. 2011.106.1136

  uchwała nr II/12/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie

 • DZ. URZ. 2011.106.1135

  uchwała nr II/10/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej

 • DZ. URZ. 2011.106.1134

  uchwała nr II/9/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ruda Maleniecka

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.