Logowanie

DZ. URZ. 2011.134.1498

Tytuł:

uchwała nr VII/64/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie gminy na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-05-26
Organ wydający:Rada Gminy Tuczępy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 134 pozycja: 1498
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR VII/64/2011 RADY GMINY TUCZĘPY z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie gminy na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj.Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Gozdek

Id: WHVNE-FMILV-WIBJZ-LANVC-QIASX. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/64/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011 r. W związku z otrzymaniem dotacji na stypendia dla uczniów i środków na pragram aktywizacji zawodowej bezrobotnych w gminie Tuczępy należy zabezpieczyć środki własne i podjąć stosowną uchwałę. Załącznik do Uchwały Nr VII/64/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011 r. Zalacznik1.doc

Id: WHVNE-FMILV-WIBJZ-LANVC-QIASX. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.29.411

  uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie gminy

 • DZ. URZ. 2010.257.2583

  uchwała nr XXVI/220/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2011.96.1033

  uchwała nr VI/48/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie gminy na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2010.36.269

  uchwała nr XXII/179/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy Tuczępy na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2010.255.2554

  uchwała nr XXV/208/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie przeniesień w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2010 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.134.1497

  uchwała nr VII/63/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011

 • DZ. URZ. 2011.134.1496

  uchwała nr VII/62/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011r. sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych pow. 4,5% (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Tuczępy.

 • DZ. URZ. 2011.134.1495

  uchwała nr VIII/31/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Samborzec

 • DZ. URZ. 2011.134.1494

  uchwała nr VIII/30/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie dokonania zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Samborcu

 • DZ. URZ. 2011.134.1493

  uchwała nr VIII/27/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Samborzec środków stanowiących ?fundusz sołecki?


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.