Logowanie

DZ. URZ. 2011.134.1500

Tytuł:

uchwała nr VIII/27/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/17/2011 z dnia 28 lutego 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-05-26
Organ wydający:Rada Gminy w Wojciechowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 134 pozycja: 1500
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR VIII/27/2011 RADY GMINY W WOJCIECHOWICACH z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/17/2011 z dnia 28 lutego 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Wprowadza się następujące zmiany do uchwały Nr VI/17/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2011 rok: 1) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Załącznik Nr 4, 4a, 4b zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. § 2. 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 38.000,00 zł w działach: - dział 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę 15.000,00 zł - dział 756 rozdział 75616 § 0340 o kwotę 10.000,00 zł - dział 921 rozdział 92109 § 0970 o kwotę 13.000,00 zł 2) Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy: - dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę 60.000,00 zł 3) Zwiększa się wydatki budżetu gminy: - dział 600 rozdział 60078 § 6050 o kwotę 38.000,00 zł. - dział 801 rozdział 80110 § 4270 o kwotę 60.000,00 zł. § 3. W pozostałym zakresie zapisy uchwały pozostają bez zmian. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Id: KVKIS-CDQWB-DWAHD-BRSCA-HNVQD. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/27/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 7 kwietnia 2011 r. Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/27/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 7 kwietnia 2011 r. Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/27/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 7 kwietnia 2011 r. Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/27/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 7 kwietnia 2011 r. Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/27/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 7 kwietnia 2011 r. Zalacznik5.xls

Id: KVKIS-CDQWB-DWAHD-BRSCA-HNVQD. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.164.1451

  uchwała nr XXXII/192/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec uchwalonego dnia 12 lutego 2003 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3167

  uchwała nr XII/125/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 lutego 2011 w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1236

  uchwała nr 73/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze położonym przy ul. Słowackiego 346 w Radomiu uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 698/2002 z dnia 25 lutego 2002 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2630

  uchwała nr 142/XVII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale numer 27/V/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 lutego 2011 roku dotyczącej zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4221

  uchwała nr 12.XXI.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 33/VII/11 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna.

zamów dokument

Porady prawne

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Ustawa kominowa

  W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?

 • Terminy doręczeń przez pocztę

  Mój dłużnik kwestionuje doręczenie u nakazu zapłaty przez awizo. I awizo było 4 I 2011 r., drugie 11 I 2011 r., zwrot 19 I 2011 r. Pełnomocnik dłużnika twierdzi, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.134.1499

  uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 marca 2011r. zmiany uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXXII/121/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 r w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości ,leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. 2011.134.1498

  uchwała nr VII/64/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.134.1497

  uchwała nr VII/63/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011

 • DZ. URZ. 2011.134.1496

  uchwała nr VII/62/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 kwietnia 2011r. sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych pow. 4,5% (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Tuczępy.

 • DZ. URZ. 2011.134.1495

  uchwała nr VIII/31/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Samborzec

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.