Logowanie

DZ. URZ. 2011.140.1137

Tytuł:

uchwała nr VI/26/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 4 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-03-23
Organ wydający:Rada Powiatu Tatrzańskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 140 pozycja: 1137
Hasła:Opłaty za zajęcie pasa drogowego

UCHWAŁA NR VI/26/11 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego Na podstawie art.40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z póź. zm.) art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.) RADA POWIATU TATRZAŃSKIEGO uchwala, co następuje: § 1. Stawki opłat pobieranych przez Zarząd Powiatu Tatrzańskiego za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczą: 1) prowadzenia robót w pasie drogowym, 2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3. § 2. Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w §1 pkt 1 dzienna stawka opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót wynosi: 1) jezdni do 50% szerokości - 7,00 zł 2) jezdni powyżej 50% szerokości - 10,00 zł 3) chodnik - 4,00 zł 4) innych niż jezdnia i chodnik elementów pasa drogowego - 2,00 zł § 3. 1) Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, roczna stawka opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia wynosi 30,00 zł. 2) Przy umieszczaniu urządzeń, o których mowa w pkt 1 na drogowym obiekcie inżynierskim, roczna stawka opłaty za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia wynosi 100,00 zł. § 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 dzienna stawka opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego obiektu budowlanego oraz 1 m2 powierzchni reklamy wynosi 3,00 zł. § 5. Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w §1 pkt 4 dzienna stawka opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego na prawach wyłączności wynosi: 1) jezdni do 50% szerokości - 5,00 zł


Id: DVCVO-JEDDZ-NSGFH-SIDJS-LVTZG. Podpisany Strona 1

2) jezdni powyżej 50% szerokości - 10,00 zł 3) innych niż jezdnia elementów pasa drogowego - 0,25 zł § 6. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego mgr inż. Edward Tybor

Id: DVCVO-JEDDZ-NSGFH-SIDJS-LVTZG. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.89.2008

  uchwała nr XXXVII/413/09 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 27 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg powiatowych na terenie powiatu Jarosławskiego, których zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.27

  uchwała nr V/ 28 /2011 Rady Powiatu w Olecku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Powiatu Oleckiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.139.4218

  uchwała nr XXV/183/2009 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.30

  uchwała nr XV/86/2011 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Gołdapskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5859

  uchwała nr 186/XXI/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.139.1136

  uchwała nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przejęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.139.1135

  uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Mędrzechów na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.138.1134

  uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA ROK 2011

 • DZ. URZ. 2011.138.1133

  uchwała nr III / 13 / 2010 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szerzyny na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.137.1132

  uchwała nr III/07/2010 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30 grudnia 2010r. W sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2010r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.