Logowanie

DZ. URZ. 2011.140.1139

Tytuł:

uchwała nr VI/30/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 4 marca 2011r. w sprawie wysokości środków na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli w 2011 roku oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-03-23
Organ wydający:Rada Powiatu Tatrzańskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 140 pozycja: 1139
Hasła:Nauczyciele

UCHWAŁA NR VI/30/11 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie wysokości środków na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli w 2011 roku oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) RADA POWIATU TATRZAŃSKIEGO uchwala, co następuje: § 1. Wysokość środków na Fundusz Zdrowotny w 2011 roku w uchwale budżetowej Powiatu Tatrzańskiego wynosi 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Tatrzański. § 2. Przyjmuje się dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Tatrzański ?Regulamin Funduszu Zdrowotnego? stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. § 3. Uchyla się uchwałę Nr XXXVI/233/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości środków na Fundusz Zdrowia dla nauczycieli w 2010 roku oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowia. § 4. Wykonanie Uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Tatrzańskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego mgr inż. Edward Tybor

Id: YOHHG-BUEUK-MLQLN-PSUAH-AADKB. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr VI/30/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 4 marca 2011 r. Zalacznik1.pdf REGULAMIN FUNDUSZU ZDROWOTNEGO

Id: YOHHG-BUEUK-MLQLN-PSUAH-AADKB. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1659

  uchwała nr XIV/101/12 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: zmiany UCHWAŁY NR VI/30/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie: wysokości środków na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli w 2011 roku oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego.

 • DZ. URZ. 2010.133.824

  uchwała nr XXXVI/233/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie : ustalenia wysokości środków na Fundusz Zdrowia dla nauczycieli w 2010 roku oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowia.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1530

  uchwała nr XXII/125/2012 Rady Gminy Milówka z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli

 • DZ. URZ. 2010.26.207

  uchwała nr XXXII/163/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie utworzenia Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania środkami Funduszu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.52.1333

  uchwała nr XLV/369/09 Rady Gminy Czarna z dnia 25 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie funduszu zdrowotnego przyjętego uchwałą nr XXXIX/315/08 Rady Gminy Czarna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie określenia środków finansowych i ustalenia dla oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Czarna Regulaminu Funduszu Zdrowotnego

zamów dokument

Porady prawne

 • Fundusz socjalny nauczycieli i pracowników szkoły

  Wysokość i zasady naliczania odpisów na fundusz socjalny dla emerytów-nauczycieli określa Karta Nauczyciela. Jakie są zasady tworzenia odpisów dla emerytów-pracowników (...)

 • Wydatkowanie środków z ZFŚS

  Nasz były pracownik zwrócił się do firmy z wnioskiem o wypłatę zapomogi losowej z tytułu ciężkiej i przewlekłej choroby (porusza się na wózku inwalidzkim). Czy (...)

 • Zasady wypłaty świadczeń z ZFŚS

  Jeśli nauczyciel pracuje w trzech szkołach - łącznie 1,5 etatu, to czy w każdej z tych szkół jest uprawniony do otrzymywania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń (...)

 • Zapomoga zdrowotna dla emerytowanego nauczyciela

  Gdzie emerytowany nauczyciel może zwrócić się o zapomogę zdrowotną jeśli placówka, w której pracował została zlikwidowana na początku lat 90-tych? Oczywiście (...)

 • Oprocentowanie pożyczki z ZFŚS

  Jakie powinno być oprocentowanie pożyczek udzielanych z funduszu socjalnego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.140.1138

  uchwała nr VI/29/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 4 marca 2011r. w sprawie warunków zwalniania z odpłatności w rodzinie zastępczej

 • DZ. URZ. 2011.140.1137

  uchwała nr VI/26/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 4 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego

 • DZ. URZ. 2011.139.1136

  uchwała nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przejęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.139.1135

  uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Mędrzechów na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.138.1134

  uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA ROK 2011


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.