Logowanie

DZ. URZ. 2011.143.2952

Tytuł:

uchwała nr IX/106/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Redy za 2010 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-11-02
Organ wydający:Rada Miejska w Redzie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 143 pozycja: 2952
Hasła:

UCHWAŁA NR IX/106/2011 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Redy za 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, 15 i 18a ust 3, art. 61 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawa o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Redzie, uchwala co następuje: § 1. Rada Miejska w Redzie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Redy za 2010 rok zatwierdza 1) Sprawozdania finansowe Gminy Miasta Redy za 2010 rok, 2) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Redy za 2010 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Okrój

Id: UKYQD-QNOFB-JHODF-DHCUD-QVJID. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/106/2011r. Rady Miejskiej w Redzie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Redy za 2010 rok. Załącznik do Uchwały Nr IX/106/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 8 czerwca 2011 r. Zalacznik-.pdf Uzasadnienie z podpisami komisji

Id: UKYQD-QNOFB-JHODF-DHCUD-QVJID. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2370

  uchwała nr XXIII/241/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Redy za 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.179.2094

  uchwała nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2011.154.1771

  uchwała nr X/57/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.3749

  uchwała nr XI/100/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguchwała za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2670

  uchwała nr 100/XVIII/2012 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogów za rok 2011

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.143.2951

  uchwała nr XI/45/11 Rady Miasta Helu z dnia 26 września 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. 2011.143.2950

  uchwała nr XII/89/2011 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Bytów do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. 2011.143.2949

  uchwała nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Bytów do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. 2011.143.2948

  uchwała nr IX/102/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Budżetu Miasta na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.143.2947

  uchwała nr IX. 53. 2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII.45.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Parchowo.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.