Logowanie

DZ. URZ. 2011.161.1865

Tytuł:

uchwała nr IX/47/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-06-30
Organ wydający:Rada Gminy w Opatowcu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 161 pozycja: 1865
Hasła:statuty gmin

UCHWAŁA NR IX/47/2011 RADY GMINY W OPATOWCU z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec Na podstawie art.169 ust.4 ustawy z dnia 02 kwietnia 1997 roku -Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.Nr 78,poz.483 ze zm./ i art.3 ust.l, art.18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. W uchwale Nr III/21/2002 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku nr 3 do Statutu Gminy Opatowiec dodaje się pkt.9 o treści: ?Instytucja Kultury pn.Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu". 2) w załączniku nr 4 do Statutu Gminy Opatowiec: a) skreśla się pkt.2 o treści: ?Związek Gmin Rolniczych i Ekologicznych ?EKOROL" w Kielcach", b) dopisuje się pkt.5 o treści: ?Związek Międzygminny ?Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie", c) dopisuje się pkt.6 o treści: ?Organizacja Turystyczna ?Szlak Jagielloński". § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.


Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu Michał Szczerba

Id: DVUED-UXEHI-XPLBM-OIYIO-SZDNM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.386.2827

  uchwała nr XXVII/130/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany w uchwale nr III/21/2002 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec

 • DZ. URZ. 2010.18.130

  uchwała nr XXX/147/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie powołania Punktu Przedszkolnego w Opatowcu

 • DZ. URZ. 2011.59.691

  uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec

 • DZ. URZ. 2011.236.2726

  uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 sierpnia 2011r. sprawie zmiany uchwały Nr 111/21/2002 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec.

 • DZ. URZ. 2012.2225

  uchwała nr XXI/138/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.161.1864

  uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu

 • DZ. URZ. 2011.161.1863

  uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.161.1862

  uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • DZ. URZ. 2011.161.1861

  uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.161.1860

  uchwała nr VII/61/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zaskale


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.