Logowanie

DZ. URZ. 2011.162.3393

Tytuł:

uchwała nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-09
Organ wydający:Rada Miejska w Kwidzynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 162 pozycja: 3393
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

UCHWAŁA NR XII/88/2011 RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591? zm. w 2002r.: Dz.U.Nr 23 poz. 220, Dz.U.Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr  214  poz.  1806,  Dz.U.Nr  153  poz.  1271?  zm.  w 2003r.:  Dz.  U.  Nr  80  poz.  717,  Dz.  U.  Nr  162  poz.  1568?  zm.  w 2004r.:  Dz.U.Nr  102  poz.  1055,  Dz.U.Nr  116  poz.  1203?  zm.  w 2005r.:  Dz.U.Nr  172  poz.  1441,  Dz.U.Nr  175  poz. 1457? zm. w 2006r.: Dz.U.Nr 17 poz. 128, Dz.U.Nr 181 poz. 1337? zm. 2007r.: Dz.U.Nr 48 poz. 327, Dz.U.Nr  138  poz.  974,  Dz.  U.  Nr  173  poz.  1218?  zm.  w 2008  r.:  Dz.U.Nr  180,  poz.1111,  Dz.U.Nr  223,  poz.  1458?  zm.  w 2009  r.:  Dz.U.Nr  52,  poz.  420,  Dz.U.Nr  157,  poz.  1241?  zm.w  2010  r.:  Dz.U.  Nr  28,  poz.  142,  Dz.U.Nr  28,  poz.146, Dz.U.Nr 106, poz.675, Dz.U.Nr 40, poz. 230? zm. w 2011 r.: Dz.U.Nr 117, poz. 679, Dz.U.Nr 134, poz.  777, Dz.U.21, poz.113) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. Nr  19, poz. 115 z 2007 roku, Dz.U. Nr 23, poz. 136 z 2007 r.? zm. w 2008 roku: Dz.U.Nr.54, poz.326, Dz.U.Nr 218,  poz. 1391, Dz.U.Nr 227, poz. 1501? zm. w 2009 roku: dz.U.Nr 19, poz.100 i 101, Dz.U.Nr 86 poz. 720, Dz.U.Nr  168,  poz.  1323?  zm.  w 2010  roku:  Dz.U.Nr  106  poz.675,  Dz.U.Nr  152,  poz.  1018,  Dz.U.Nr  225,  poz.  1466?  zm.  w 2011 roku: Dz.U.Nr 5, poz. 13, Dz.U.Nr 159, poz. 945)  uchwala się co następuje :  § 1. Nadaje się nazwę : ulica ?Z.Smodlibowskiej ? drodze wewnętrznej usytuowanej na działce oznaczonej nr     243/22, położonej w obr. 03 miasta Kwidzyna  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kwidzyna  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Pomorskiego   


Przewodniczący Rady  Miejskiej w Kwidzynie  Kazimierz Gorlewicz

Id: 99151C40­A7D5­4290­894E­00E468D36E88. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ujednolicenia nazw ulic i placów na terenie Miasta i Gminy Krapkowice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/288/2010 Rady Gminy Kurów z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kurowie.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.310

  uchwała nr 991/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Młodzieżowej w Rudzie Śląskiej ? Kochłowicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/396/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy.

 • DZ. URZ. 2011.40.939

  uchwała nr IV/48/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.162.3392

  uchwała nr VI/43/11 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok

 • DZ. URZ. 2011.161.3391

  uchwała nr 217/XI/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 6 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.161.3390

  uchwała nr 216/XI/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 6 września 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego na lata 2011-2026

 • DZ. URZ. 2011.161.3389

  uchwała nr IX/87/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.161.3388

  uchwała nr IX/85/2011 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 8 września 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego na 2011 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.