Logowanie

DZ. URZ. 2011.179.2094

Tytuł:

uchwała nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-07-22
Organ wydający:Rada Miejska w Ćmielowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 179 pozycja: 2094
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR VII/52/2011 RADY MIEJSKIEJ W ĆMIELOWIE z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010  rok.  Na podstawieart..18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  /j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./  Rada  Miejska  po  rozpatrzeniu  sprawozdania  finansowego  i sprawozdania  z wykonania  budżetu  Miasta  i Gminy w Ćmielowie uchwala:  § 1. Zatwierdza  sprawozdanie  finansowe  wraz  ze  sprawozdaniem  z wykonania  budżetu  Miasta  i Gminy  w Ćmielowie za 2010 rok.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    Przewodnicząca Rady Miejskiej  Marianna Gierczak  Załącznik do Uchwały Nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 16 czerwca 2011 r. Zalacznik1.pdf SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu  za 31.12. 2010r. 


Id: 7F74249A­C9D5­493C­A4B2­00DA4D3A1C27. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.154.1771

  uchwała nr X/57/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.3749

  uchwała nr XI/100/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguchwała za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2670

  uchwała nr 100/XVIII/2012 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogów za rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.2445

  uchwała nr XXII-185-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2085

  uchwała nr VIII/68/11 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.179.2093

  uchwała nr XII/59/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a nastęnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. 2011.179.2092

  uchwała nr XII/51/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.179.2091

  uchwała nr VIII/58/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. 2011.179.2090

  uchwała nr VIII/55/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.178.2089

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.77.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 67/VIII//2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.