Logowanie

DZ. URZ. 2011.238.2749

Tytuł:

sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 21 czerwca 2011r. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-10-04
Organ wydający:Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 238 pozycja: 2749
Hasła:finanse publiczne

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1368

  uchwała nr 12/ 97 / 12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaliczenia na terenie gminy Małogoszcz dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

 • DZ. URZ. 2010.168.1527

  uchwała nr 29/235/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Małogoszcz za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

 • DZ. URZ. 2009.447.3204

  aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Małogoszcz, reprezentowaną przez Pana Jana Głogowskiego - Burmistrza Małogoszczy do Porozumienia Nr 351/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Małogoszcz, reprezentowaną przez Pana Jana Głogowskiego - Burmistrza Małogoszczy w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.241.404

  sprawozdanie nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29 marca 2011r. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.174.326

  sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 marca 2011r. z wykonania budżetu miasta Cieszyna za rok 2010

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.238.2748

  uchwała nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.238.2747

  uchwała nr XI/181/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.238.2746

  uchwała nr XI/180/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.238.2745

  uchwała nr XI/173/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 września 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Pińczów

 • DZ. URZ. 2011.238.2744

  uchwała nr XI/172/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 września 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Gacki


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.