Logowanie

DZ. URZ. 2011.273.2204

Tytuł:

uchwała nr V/47/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały własnej nr III/25/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-05-25
Organ wydający:Rada Powiatu Proszowickiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 273 pozycja: 2204
Hasła:Apteki

UCHWAŁA NR V/47/2011 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały własnej nr III/25/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2011 rok. Działając na podstawie art.12 pkt 11 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.), oraz art.94 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r.prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 45 poz.271 z późn.zm.) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Okręgową Izbę Aptekarską, Burmistrzów oraz Wójtów gmin z terenu Powiatu Proszowickiego Rada Powiatu Proszowickiego uchwala co następuje: § 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Proszowickiego nr III/25/2010 z dnia 30 grudnia 2010r (Dz.Urz.Woj.Małop.z 2011r Nr 3, poz.16) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Id: SZZYI-VEMLW-YUEWG-AKMJM-BYHML. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr V/47/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 31 marca 2011 r. Harmonogram dyżurów aptek na rok 2011. Apteki pełnia dyżury w niedziele od godziny 15:00 Apteki o przedłużonych godzinach otwarcia (czynne również w niedziele): Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 ? czynna pon.- sobota 8:00 ? 20:00, niedziela 9:00 ? 16:00 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 ? czynna pon. - piatek 8:00 ? 22:00, sobota 8:00 ? 20:00, niedziela 8:00 ? 16:00 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 ? czynna codziennie 8:00 ? 24:00

Kwiecień 2011 rok Dyżury pełnią apteki w Proszowicach 1.04.2011 r. 2.04.2011 r. 3.04.2011 r. 4.04.2011 r. 5.04.2011 r. 6.04.2011 r. 7.04.2011 r. 8.04.2011 r. 9.04.2011 r. 10.04.2011 r. 11.04.2011 r. 12.04.2011 r. 13.04.2011 r. 14.04.2011 r. 15.04.2011 r. 16.04.2011 r. 17.04.2011 r. 18.04.2011 r. 19.04.2011 r. 20.04.2011 r. 21.04.2011 r. 22.04.2011 r. 23.04.2011 r. 24.04.2011 r. 25.04.2011 r. 26.04.2011 r. 27.04.2011 r. 28.04.2011 r. 29.04.2011 r. 30.04.2011 r. piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E Apteka, ul. 3-go Maja 7 Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 od godziny 15:00 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2 od godziny 15:00 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 Apteka, ul. 3-go Maja 7 Apteka ul. Kopernika 15a Apteka "Orchidea?, ul. Krakowska 32 Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2 Apteka, ul. Kopernika 34 od godziny 15:00 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka, ul. Kopernika 15a Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2 Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E Apteka "Orchidea?, ul. Krakowska 32 Apteka, ul. Kopernika 34 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 Apteka, ul. 3-go Maja 7 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka , ul.Kopernika 15a Apteka, ul. Kopernika 34 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51

Apteki pełnia dyżury w niedziele od godziny 15:00 Apteki o przedłużonych godzinach otwarcia (czynne również w niedziele): Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 ? czynna pon.- sobota 8:00 ? 20:00, niedziela 9:00 ? 16:00 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 ? czynna pon. - piatek 8:00 ? 22:00, sobota 8:00 ? 20:00, niedziela 8:00 ? 16:00 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 ? czynna codziennie 8:00 ? 24:00

Id: SZZYI-VEMLW-YUEWG-AKMJM-BYHML. Podpisany

Strona 1

Maj 2011 rok Dyżury pełnią apteki w Proszowicach 1.05.2011r. 2.05.2011r. 3.05.2011r. 4.05.2011r. 5.05.2011r. 6.05.2011r. 7.05.2011r 8.05.2011r. 9.05.2011r. 10.05.2011r. 11.05.2011r. 12.05.2011r. 13.05.2011r. 14.05.2011r. 15.05.2011r. 16.05.2011r. 17.05.2011r. 18.05.2011r. 19.05.2011r. 20.05.2011r. 21.05.2011r. 22.05.2011r. 23.05.2011r. 24.05.2011r. 25.05.2011r. 26.05.2011r. 27.05.2011r. 28.05.2011r. 29.05.2011r. 30.05.2011r. 31.05.2011r. niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piatek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwratek piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek Apteka "Orchidea?, ul. Krakowska 32 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2 Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 Apteka ul. Kopernika 15a Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Orchidea?, ul. Krakowska 32 Apteka, ul. Kopernika 34 Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E Apteka ul. Kopernika 15a Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 Apteka, ul. 3-go Maja 7 Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 Apteka, ul. Kopernika 34 Apteka "Orchidea?, ul. Krakowska 32 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 Apteka, ul. 3-go Maja 7 Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E Apteka "Orchidea?, ul. Krakowska 32 Apteka ul. Kopernika 15a Apteka, ul. 3-go Maja 7 Apteka, ul. Kopernika 34 od godziny 15:00 Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

Apteki pełnia dyżury w niedziele od godziny 15:00 Apteki o przedłużonych godzinach otwarcia (czynne również w niedziele): Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 ? czynna pon.- sobota 8:00 ? 20:00, niedziela 9:00 ? 16:00 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 ? czynna pon. - piatek 8:00 ? 22:00, sobota 8:00 ? 20:00, niedziela 8:00 ? 16:00 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 ? czynna codziennie 8:00 ? 24:00


Czerwiec 2011 rok Dyżury pełnią apteki w Proszowicach 1.06.2011r. 2.06.2011r. 3.06.2011r. 4.06.2011r. 5.06.2011r. 6.06.2011r. 7.06.2011r. 8.06.2011r. 9.06.2011r. 10.06.2011r. 11.06.2011r. środa czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Orchidea?, ul. Krakowska 32 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 Apteka, ul. Kopernika 34 Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2 od godziny 15:00 Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 Apteka ul. Kopernika 15a Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E Apteka "Orchidea?, ul. Krakowska 32 Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2 Strona 2

Id: SZZYI-VEMLW-YUEWG-AKMJM-BYHML. Podpisany

12.06.2011r. 13.06.2011r. 14.06.2011r. 15.06.2011r. 16.06.2011r. 17.06.2011r. 18.06.2011r. 19.06.2011r. 20.06.2011r. 21.06.2011r. 22.06.2011r. 23.06.2011r. 24.06.2011r. 25.06.2011r. 26.06.2011r. 27.06.2011r. 28.06.2011r. 29.06.2011r. 30.06.2011r.

niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek

Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 Apteka ul. Kopernika 15a Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2 Apteka, ul. Kopernika 34 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka, ul. 3-go Maja 7 od godziny 15:00 Apteka "Orchidea?, ul. Krakowska 32 Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E Apteka, ul. Kopernika 34 Apteka ul. Kopernika 15a Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 od godziny 15:00 Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 Apteka, ul. 3-go Maja 7 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E

Apteki pełnia dyżury w niedziele od godziny 15:00 Apteki o przedłużonych godzinach otwarcia (czynne również w niedziele): Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 ? czynna pon.- sobota 8:00 ? 20:00, niedziela 9:00 ? 16:00 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 ? czynna pon. - piatek 8:00 ? 22:00, sobota 8:00 ? 20:00, niedziela 8:00 ? 16:00 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 ? czynna codziennie 8:00 ? 24:00

Lipiec 2011 rok Dyżury pełnią apteki w Proszowicach 1.07.2011 r. 2.07.2011 r. 3.07.2011 r. 4.07.2011 r. 5.07.2011 r. 6.07.2011 r. 7.07.2011 r. 8.07.2011 r. 9.07.2011 r. 10.07.2011 r. 11.07.2011 r. 12.07.2011 r. 13.07.2011 r. 14.07.2011 r. 15.07.2011 r. 16.07.2011 r. 17.07.2011 r. 18.07.2011 r. 19.07.2011 r. 20.07.2011 r. 21.07.2011 r. 22.07.2011 r. 23.07.2011 r. 24.07.2011 r. 25.07.2011 r. piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 Apteka "Orchidea?, ul. Krakowska 32 od godziny15:00 Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2 Apteka ul. Kopernika 15a Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 Apteka, ul. Kopernika 34 Apteka "Orchidea?, ul. Krakowska 32 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka, ul. Kopernika 34 Apteka ul. Kopernika 15a Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2 Apteka, ul. Kopernika 34 od godziny 15:00 Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 Strona 3

Id: SZZYI-VEMLW-YUEWG-AKMJM-BYHML. Podpisany

26.07.2011 r. 27.07.2011 r. 28.07.2011 r. 29.07.2011 r. 30.07.2011 r. 31.07.2011 r.

wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela

Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 Apteka ul. Kopernika 15a Apteka "Orchidea?, ul. Krakowska 32 Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

Apteki pełnia dyżury w niedziele od godziny 15:00 Apteki o przedłużonych godzinach otwarcia (czynne również w niedziele): Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 ? czynna pon.- sobota 8:00 ? 20:00, niedziela 9:00 ? 16:00 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 ? czynna pon. - piatek 8:00 ? 22:00, sobota 8:00 ? 20:00, niedziela 8:00 ? 16:00 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 ? czynna codziennie 8:00 ? 24:00

Sierpień 2011 rok Dyżury pełnią apteki w Proszowicach 1.08.2011 r. 2.08.2011 r. 3.08.2011 r. 4.08.2011 r. 5.08.2011 r. 6.08.2011 r. 7.08.2011 r. 8.08.2011 r. 9.08.2011 r. 10.08.2011 r. 11.08.2011 r. 12.08.2011 r. 13.08.2011 r. 14.08.2011 r. 15.08.2011 r. 16.08.2011 r. 17.08.2011 r. 18.08.2011 r. 19.08.2011 r. 20.08.2011 r. 21.


08.2011 r. 22.08.2011 r. 23.08.2011 r. 24.08.2011 r. 25.08.2011 r. 26.08.2011 r. 27.08.2011 r. 28.08.2011 r. 29.08.2011 r. 30.08.2011 r. 31.08.2011 r. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa Apteka ul. Kopernika 15a Apteka, ul. 3-go Maja 7 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Orchidea?, ul. Krakowska 32 Apteka, ul. Kopernika 34 Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 Apteka, ul. Kopernika 34 Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2 Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 od godziny 15:00 Apteka ul. Kopernika 15a Apteka, ul. 3-go Maja 7 Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E Apteka "Orchidea?, ul. Krakowska 32 Apteka ul. Kopernika 15a Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2 od godziny 15:00 Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Orchidea?, ul. Krakowska 32 Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 Apteka ul. Kopernika 15a Apteka, ul. 3-go Maja 7 od godziny 15:00 Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2

Apteki pełnia dyżury w niedziele od godziny 15:00 Apteki o przedłużonych godzinach otwarcia (czynne również w niedziele): Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 ? czynna pon.- sobota 8:00 ? 20:00, niedziela 9:00 ? 16:00 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 ? czynna pon. - piatek 8:00 ? 22:00, sobota 8:00 ? 20:00, niedziela 8:00 ? 16:00 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 ? czynna codziennie 8:00 ? 24:00

Wrzesień 2011 rok

Id: SZZYI-VEMLW-YUEWG-AKMJM-BYHML. Podpisany

Strona 4

Dyżury pełnią apteki w Proszowicach 1.09.2011 r. 2.09.2011 r. 3.09.2011 r. 4.09.2011 r. 5.09.2011 r. 6.09.2011 r. 7.09.2011 r. 8.09.2011 r. 9.09.2011 r. 10.09.2011 r. 11.09.2011 r. 12.09.2011 r. 13.09.2011 r. 14.09.2011 r. 15.09.2011 r. 16.09.2011 r. 17.09.2011 r. 18.09.2011 r. 19.09.2011 r. 20.09.2011 r. 21.09.2011 r. 22.09.2011 r. 23.09.2011 r. 24.09.2011 r. 25.09.2011 r. 26.09.2011 r. 27.09.2011 r. 28.09.2011 r. 29.09.2011 r. 30.09.2011 r. czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 Apteka ul. Kopernika 15a Apteka, ul. Kopernika 34 od godziny 15:00 Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 Apteka, ul. Kopernika 34 Apteka, ul. 3-go Maja 7 Apteka "Orchidea?, ul. Krakowska 32 od godziny15:00 Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 Apteka ul. Kopernika 15a Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 Apteka, ul. Kopernika 34 Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2 od odziny 15:00 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 Apteka, ul. 3-go Maja 7 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Orchidea?, ul. Krakowska 32 Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 Apteka, ul. 3-go Maja 7 Apteka ul. Kopernika 15a Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51

Apteki pełnia dyżury w niedziele od godziny 15:00 Apteki o przedłużonych godzinach otwarcia (czynne również w niedziele): Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 ? czynna pon.- sobota 8:00 ? 20:00, niedziela 9:00 ? 16:00 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 ? czynna pon. - piatek 8:00 ? 22:00, sobota 8:00 ? 20:00, niedziela 8:00 ? 16:00 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 ? czynna codziennie 8:00 ? 24:00

Październik 2011 rok Dyżury pełnią apteki w Proszowicach 1.10.2011 r. 2.10.2011r. 3.10.2011 r. 4.10.2011 r. 5.10.2011 r. 6.10.2011 r. 7.10.2011 r. 8.10.2011 r. 9.10.2011 r. 10.10.2011 r. 11.10.2011 r. 12.10.2011 r. 13.10.2011 r. sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2 od godziny 15:00 Apteka ul. Kopernika 15a Apteka "Orchidea?, ul. Krakowska 32 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E Apteka, ul. Kopernika 34 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 Apteka, ul. 3-go Maja 7 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka ul. Kopernika 15a Strona 5

Id: SZZYI-VEMLW-YUEWG-AKMJM-BYHML. Podpisany

14.10.2011 r. 15.10.2011 r. 16.10.2011 r. 17.10.2011 r. 18.10.2011 r. 19.10.2011 r. 20.10. 2011 r. 21.10.2011 r. 22.10.2011 r. 23.10.2011 r. 24.10.2011 r. 25.10.2011 r. 26.10.2011 r. 27.10.2011 r. 28.10.2011 r. 29.10.2011 r. 30.10.2011 r. 31.10.2011 r.

piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek

Apteka, ul. Kopernika 34 Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 Apteka, ul. 3-go Maja 7 od godziny 15:00 Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Orchidea?, ul. Krakowska 32 Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E Apteka ul. Kopernika 15a Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 od godziny 15:00 Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka, ul. Kopernika 34 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 Apteka "Orchidea?, ul. Krakowska 32

Apteki pełnia dyżury w niedziele od godziny 15:00 Apteki o przedłużonych godzinach otwarcia (czynne również w niedziele): Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 ? czynna pon.- sobota 8:00 ? 20:00, niedziela 9:00 ? 16:00 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 ? czynna pon. - piatek 8:00 ? 22:00, sobota 8:00 ? 20:00, niedziela 8:00 ? 16:00 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 ? czynna codziennie 8:00 ? 24:00

Listopad 2011 rok Dyżury pełnią apteki w Proszowicach 1.11.2011 r. 2.11.2011 r. 3.11.2011 r. 4.11.2011 r. 5.11.2011 r. 6.11.2011 r. 7.11.2011 r. 8.11.2011 r. 9.11.2011 r. 10.11.2011 r. 11.11.2011 r. 12.11.2011 r. 13.11.2011 r. 14.11.2011 r. 15.11.2011 r. 16.11.2011 r. 17.11.2011 r. 18.11.2011 r. 19.11.2011 r. 20.11.2011 r. 21.11.2011 r. 22.11.2011 r. 23.11.2011 r. 24.11.2011 r. 25.11.2011 r. 26.11.2011 r. wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 Apteka, ul. Kopernika 34 Apteka "Orchidea?, ul. Krakowska 32 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2 Apteka, ul. 3-go Maja 7 Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka, ul. Kopernika 34 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 Apteka "Orchidea?, ul. Krakowska 32 od godziny 15:00 Apteka ul. Kopernika 15a Apteka, ul. 3-go Maja 7 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E Apteka ul. Kopernika 15a Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 Apteka, ul. 3-go Maja 7 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E Apteka ul. Kopernika 15a Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Strona 6

Id: SZZYI-VEMLW-YUEWG-AKMJM-BYHML. Podpisany

27.11.2011 r. 28.11.2011 r. 29.11.2011 r. 30.11.2011 r.

niedziela poniedziałek wtorek środa

Apteka, ul. Kopernika 34 od godziny 15:00 Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 Apteka, ul. 3-go Maja 7 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74

Apteki pełnia dyżury w niedziele od godziny 15:00 Apteki o przedłużonych godzinach otwarcia (czynne również w niedziele): Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 ? czynna pon.- sobota 8:00 ? 20:00, niedziela 9:00 ? 16:00 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 ? czynna pon. - piatek 8:00 ? 22:00, sobota 8:00 ? 20:00, niedziela 8:00 ? 16:00 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 ? czynna codziennie 8:00 ? 24:00

Grudzień 2011 rok Dyżury pełnią apteki w Proszowicach 1.12.2011 r. 2.12.2011 r. 3.12.2011 r. 4.12.2011 r. 5.12.2011 r. 6.12.2011 r. 7.12.2011 r. 8.12.2011 r. 9.12.2011 r. 10.12.2011 r. 11.12.2011 r. 12.12.2011 r. 13.12.2011 r. 14.12.2011 r. 15.12.2011 r. 16.12.2011 r. 17.12.2011 r. 18.12.2011 r. 19.12.2011 r. 20.12.2011 r. 21.12.2011 r. 22.12.2011 r. 23.12.2011 r. 24.12.2011 r. 25.12.2011 r. 26.12.2011 r. 27.12.2011 r. 28.12.2011 r. 29.12.2011 r. 30.12.2011 r. 31.12.2011 r. czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2 Apteka ul. Kopernika 15a Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 Apteka, ul. 3-go Maja 7 Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2 Apteka "Orchidea?, ul. Krakowska 32 Apteka, ul. Kopernika 34 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84 od godziny 15:00 Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 Apteka ul. Kopernika 15a Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Na Rogu", ul. Partyzantów 2 i 2E Apteka, ul. Kopernika 34 Apteka, ul. 3-go Maja 7 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 Apteka "Słoneczna", ul. Kopernika 4 Apteka, ul. 3-go Maja 7 Apteka, ul. Kopernika 34 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka "Pod Filarami", ul. 3 Maja 23/2 Apteka "Orchidea?, ul. Krakowska 32 Apteka, ul. 3-go Maja 7 Apteka "Krakowska?, ul. 3 - go Maja 51 Apteka Esculap ul. 3 Maja 74 Apteka, ul. 3-go Maja 7 Apteka ul. Kopernika 15a Apteka "Orchidea?, ul. Krakowska 32 Apteka "Na Zagrodach", ul. Królewska 84

Id: SZZYI-VEMLW-YUEWG-AKMJM-BYHML. Podpisany

Strona 7
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.468

  uchwała nr XII/93/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XI/82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.2865

  uchwała nr XLII-321/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LII/310/10 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/28/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały NR XL/16/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.320.5228

  uchwała nr XIV/81/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.273.2203

  uchwała nr IV/53/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie : nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.

 • DZ. URZ. 2011.273.2202

  uchwała nr IV/52/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Limanowej.

 • DZ. URZ. 2011.273.2201

  uchwała nr IV/51/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

 • DZ. URZ. 2011.272.2200

  budżet nr V/42/2011 Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 25 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Sącz na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.271.2199

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Tarnowskiego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.