Logowanie

DZ. URZ. 2011.318.3892

Tytuł:

uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Złota z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-12-27
Organ wydający:Rada Gminy Złota
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 318 pozycja: 3892
Hasła:podatki,opłaty i ceny

UCHWAŁA NR XII/64/2011 RADY GMINY ZŁOTA z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r .o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity:Dz.U.z 2006r. Nr136, poz.969 z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku ( M.P. Nr 95 poz. 969) z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 40,00 zł za 1 dt. § 2. Traci moc uchwała Nr III/7/2010 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 roku.


Id: 651D90AF-7796-45CE-A768-BA2734AA8273. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6343

  uchwała nr XXXI/99/2009 Rady Gminy w Jońcu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. 2011.10.147

  uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6688

  uchwała nr XXVI/154/2009 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/449/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.201.5601

  uchwała nr XXXVI/141/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Druga akcyza

  Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.318.3891

  uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy w Złotej z dnia 27 października 2011r. w sprawie opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Złota.

 • DZ. URZ. 2011.318.3890

  uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy Złota z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXVIII/155/09 Rady Gminy Złota z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 • DZ. URZ. 2011.318.3889

  uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2011.318.3888

  uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2011.318.3887

  uchwała nr X/51/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie : ustalenia średniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2012 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.