Logowanie

DZ. URZ. 2011.322.2678

Tytuł:

uchwała nr IX/114/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-06-22
Organ wydający:Rada Miasta Oświęcim
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 322 pozycja: 2678
Hasła:Nieruchomości

UCHWAŁA NR IX/114/11 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) - Rada Miasta Oświęcim postanawia: § 1. Zmienić zapis w § 11 ust. 5 załącznika do Uchwały Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2006 r., w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim, poprzez: wykreślenie słowa ?kaucyjną? z treści ust. 5 w związku z czym ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: ?Warunkiem sprzedaży lokalu mieszkalnego z bonifikatą, o której mowa w ust. 2 jest udzielenie zgody przez nabywcę na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu obowiązku zwrotu udzielonej bonifikaty hipoteką obciążającą lokal mieszkalny?. § 2. Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Oświęcim. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.


Id: ODSQY-VOKPS-GZYFD-OVRJG-BLQIL. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.122.960

  uchwała nr VI/74/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/650/06 z dnia 28 czerwca 2006 r.

 • DZ. URZ. 2012.1138

  uchwała nr XVIII/346/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim.

 • DZ. URZ. 2010.520.3877

  uchwala nr LXXI/796/10 Rady Miasta Oświęcim - miasto z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi oraz wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność komunalną na terenie miasta Oświęcim.

 • DZ. URZ. 2011.234.1889

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2011r. z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.155.972

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 17 marca 2010r. w sprawie wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2009 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.322.2677

  uchwała nr IX/58/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.322.2676

  uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.322.2675

  uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.322.2674

  uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 9 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.322.2673

  uchwała nr VIII/116/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 150, 600, 630, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 853, 900, 921, 926.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.