Logowanie

DZ. URZ. 2011.32.703

Tytuł:

ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 marca 2011r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-03-23
Organ wydający:Wójt Gminy Kwidzyn
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 32 pozycja: 703
Hasła:lokale

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok. Na podstawie art.4a ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz.266 z późniejszymi zmianami), ogłasza się zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Kwidzyn a) I półrocze


Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego Powierzchnia lokalu poniżej 40 m2 40 m2 do 60 m2 powyżej 60 m2 do 80 m2 powyżej 80 m2 Standard lokalu A B C A B C A B C A B C 1)**3,50 2) 3,70 1)**3,50 2) 3,50 do 1918 r. zły* dobry zły 1919-45 dobry 1946-1970 zły dobry 1971-2002 zły dobry po 2002 r. zły dobry

b) II półrocze

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego Powierzchnia lokalu poniżej 40 m2 40 do 60 m2 powyżej 60 m2 do 80 m2 powyżej 80 m2 m2 Standard lokalu A B C A B C A B C A B C 1)**3,50 2) 3,70 1)**3,50 2) 3,50 do 1918 r. zły* dobry zły 1919-45 dobry 1946-1970 zły dobry 1971-2002 zły dobry po 2002 r. zły dobry

A ? standard wysoki (wyposażenie w instalację ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)

Id: IJIVK-VGRLN-HEBDY-KALXT-HEOKI. Podpisany Strona 1

B ? standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania) C ? standard niski (brak instalacji wodociągowo ? kanalizacyjnej) * ? budynek wymaga remontu 1) ** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek 2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

Wójt Ewa Nowogrodzka

Id: IJIVK-VGRLN-HEBDY-KALXT-HEOKI. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 23 marca 2009r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Żychlin za rok 2008.

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.50.88

  ogłoszenie Burmistrza Moniek z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Mońki

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr 19/2011 Burmistrza Ryk z dnia 9 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Ryki.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.32.702

  uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.32.701

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parchowo na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.32.700

  uchwała nr II/13/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiek na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.32.699

  zarządzenie nr 31/2011 Starosty Wejherowskiego z dnia 8 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych realizujących zadania powiatu wejherowskiego.

 • DZ. URZ. 2011.32.698

  zarządzenie nr 11/2011 Starosty Kościerskiego z dnia 8 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym ?Wesoła Gromadka? w Kościerzynie.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.