Logowanie

DZ. URZ. 2011.32.704

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 8 marca 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej Rumi

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-03-23
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Gdańsku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 32 pozycja: 704
Hasła:inne

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej Rumi Na podstawie art. 182 i art. 183 w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Gdańsku podaje do powszechnej wiadomości co następuje: 1. Rada Miejska Rumi stwierdziła w okręgu wyborczym nr 1 wygaśnięcie mandatu radnego Marcina FUCHS z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP oraz postanowiła o wstąpieniu na jego miejsce Ariela Tomasza SINICKEGO kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa do nabycia mandatu. Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomości oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Komisarz Wyborczy w Gdańsku Irma Kul

Id: KRNLX-LKFCQ-GQHPD-CUKAE-DDJPM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.165.3374

  uchwała nr LXXXVIII/553/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, dla fragmentu znajdującego się w rejonie ulic Lubelskiej, Poznańskiej i Marynarskiej.

 • DZ. URZ. 2012.287

  uchwała nr XVII/250/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Rumi

 • DZ. URZ. 2011.65.1444

  uchwała nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi na obszarze położonym pomiędzy ulicami Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzką, granicą działki 213/26 obr. nr 10, ulicą Kapitańską, ulicą Cegielnianą i granicami z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym.

 • DZ. URZ. 2011.34.776

  uchwała nr V/48/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXXVIII/548/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi

 • DZ. URZ. 2012.35

  uchwała nr XVI/243/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej na terenie Rumi

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.32.703

  ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 marca 2011r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2011.32.702

  uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.32.701

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parchowo na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.32.700

  uchwała nr II/13/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiek na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.32.699

  zarządzenie nr 31/2011 Starosty Wejherowskiego z dnia 8 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych realizujących zadania powiatu wejherowskiego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.