Logowanie

DZ. URZ. 2011.377.3345

Tytuł:

uchwała nr VI/84/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nazwy ?Przedszkola Samorządowego Nr 1 z oddziałem żłobka w Wieliczce?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-07-29
Organ wydający:Rada Miejska w Wieliczce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 377 pozycja: 3345
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

UCHWAŁA NR VI/84/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie nazwy ?Przedszkola Samorządowego Nr 1 z oddziałem żłobka w Wieliczce? Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 c pkt 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje: § 1. Z dniem 1 września 2011 r. ustala się nazwę ?Przedszkola Samorządowego Nr 1 z oddziałem żłobka w Wieliczce? w brzmieniu: ?Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Wieliczce?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec

Id: ENTHF-QHOEN-BSNIS-QPGOL-DFFTM. Podpisany

Strona 1 z 2

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/84/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) stanowi, iż nazwa przedszkola zawiera określenie ?Przedszkole? oraz dookreślenie w przypadku przedszkoli specjalnych, integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi, a także numer porządkowy i oznaczenie siedziby przedszkola. ?Przedszkole Samorządowe Nr 1 z oddziałem żłobka w Wieliczce?, działające pod adresem: ul. Wincentego Pola 20, 32-020 Wieliczka, nie jest przedszkolem specjalnym ani integracyjnym. Zaproponowana zmiana ma na celu dostosowanie nazwy jednostki organizacyjnej do obowiązującego porządku prawnego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec

Id: ENTHF-QHOEN-BSNIS-QPGOL-DFFTM. Podpisany

Strona 2 z 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.319.2198

  uchwała nr XL/621/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany nazwy Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce.

 • DZ. URZ. 2010.663.5526

  uchwała nr XLVI/761/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. 2010.629.5101

  uchwała nr XLVI/739/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.663.5510

  uchwała nr LI/280/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie nazwy Przedszkola Samorządowego w Grybowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.117.3701

  uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia mocy obowiązującej Uchwały za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie i Przedszkola Samorządowego w Wielgiem

zamów dokument

Porady prawne

 • Wniosek o przyznanie zasiłku opiekuńczego

  Żona jest na L4 przed porodem - ok. 14 dni z zaleceniem leżenia. Mamy dziecko 5 letnie (zdrowe) uczęszczające do przedszkola (ok.2 km). Żona posiada firmę (jednoosobowo). (...)

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Zwolnienie chorobowe z tytułu opieki

  Czy jest określony maksymalny okres czasu, na którym mogę przebywać na opiece. Urodziło mi się następne dziecko, a pozostałe są w wieku od 4 do 8 lat. Jaki przepis (...)

 • Budynek przeznaczony na przedszkole

  Czy jakieś przepisy regulują warunki jakie powinny spełniać pomieszczania (budynki) przeznaczone na organizację przedszkola lub szkoły? Jeśli tak, to jakie to przepisy? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.377.3344

  uchwała nr VI/83/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II

 • DZ. URZ. 2011.377.3343

  uchwała nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Wieliczka za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2011.377.3342

  uchwała nr VIII/84/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie: Ustalenia opłat za świadczenia udzuelane przez Gminne Przedszkole w Starym Sączu prowadzone przez Gminę Stary Sącz

 • DZ. URZ. 2011.377.3341

  uchwała nr VIII/75/201 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. 2011.377.3340

  uchwała nr VIII/74/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i wydawania decyzji administracyjnych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.