Logowanie

DZ. URZ. 2011.390.3431

Tytuł:

uchwała nr X/93/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie włączenia Przedszkola Specjalnego w struktury organizacyjne Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-08-10
Organ wydający:Rada Powiatu w Bochni
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 390 pozycja: 3431
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

UCHWAŁA NR X/93/2011 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie włączenia Przedszkola Specjalnego w struktury organizacyjne Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni. Na podstawie art. 62 ust. 5 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm), Rada Powiatu w Bochni uchwala, co następuje: § 1. Z dniem 1 września 2011 roku włącza się Przedszkole Specjalne w struktury organizacyjne Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bochni oraz Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni Aleksander Rzepecki


Id: NUEWZ-SKIJA-ABIAG-UTPIO-QBFAK. Podpisany

Strona 1 z 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2839

  uchwała nr XIX/201/2012 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie przekształcenia 2 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno ? Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5462

  uchwała nr XXXIX/1038/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie założenia Technikum Specjalnego nr 31 w Warszawie wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie, ul. Łucka 17/23

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4137

  uchwała nr XXXV/868/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie założenia CXXXIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Warszawie wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie, ul. Łucka 17/23

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1893

  uchwała nr 726/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Radomiu, ul. Grzecznarowskiego 15, nadania statutu i włączenia go do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu, ul. Grzecznarowskiego 15

 • DZ. URZ. 2010.355.2454

  uchwała nr XLV/379/2010 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Bochni

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.390.3430

  uchwała nr X/92/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Bochni.

 • DZ. URZ. 2011.390.3429

  uchwała nr X/90/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dąbrowicy.

 • DZ. URZ. 2011.389.3428

  uchwała nr XXI/243/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Swoszowice - Wschód?.

 • DZ. URZ. 2011.388.3427

  uchwała nr IV.17.2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 lutego 2007r. w sprawie : Uchwała budżetowa gminy Radziemice na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.388.3426

  uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Pałecznica na rok 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.