Logowanie

DZ. URZ. 2011.46.1084

Tytuł:

uchwała nr III/15/11 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 4 lutego 2011r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Lęborskiemu i podległym mu jednostkom.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Powiatu Lęborskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 46 pozycja: 1084
Hasła:inne

UCHWAŁA NR III/15/11 RADY POWIATU LĘBORSKIEGO z dnia 4 lutego 2011 r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Lęborskiemu i podległym mu jednostkom. Na podstawie: art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zmianami) w związku z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami). Rada Powiatu Lęborskiego uchwala, co następuje: § 1. Określa się szczegółowe zasady, sposoby i tryby umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Lęborskiemu i podległym mu jednostkom zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała nr XLIII/307/2006 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Walkusz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/11 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 4 lutego 2011 r. Zalacznik1.pdf UR III-15-11 zał1 do zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/11 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 4 lutego 2011 r. Zalacznik2.pdf zał do UR III-15-11 w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 1

Id: PYUMX-ONVHA-DIJMR-SZEKQ-SRUSB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.4.148

  uchwała nr L/369/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Słupskiemu oraz jego jednostkom podległym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.2544

  uchwała nr XI\70\2011 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 20 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Kolbuszowskiemu i jego jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.914

  uchwała nr V/55/2011 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Sokołowskiemu i jego jednostkom podległym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.5853

  uchwała nr IX/48/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 4 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Sochaczewskiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.961

  uchwała nr XLV/299/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mławskiemu i jego jednostkom podległym

zamów dokument

Porady prawne

 • Umorzenie i rozłożenie na raty zaległości do ZUS

  Mam zaległości wobec ZUS (składki), czy jest jakaś szansa by wystąpić o umorzenie ich lub rozłożenie na raty? W jakim trybie i na jakich warunkach można to zrobić?

 • Odroczenie zapłaty wpisu sądowego

  Czy jest możliwość, by wpis sądowy w sprawie gospodarczej z powództwa cywilnego o zapłatę uiścić w przedłużonym terminie np. po 6 miesiącach od daty wyznaczonej (...)

 • Odwołanie skarbnika powiatu

  Rada powiatu chce odwołać skarbnika powiatu. Czy uchwała o odwołaniu musi być w jakiś szczególny sposób uzasadniona? Jaki jest tryb odwołania - w szczególności (...)

 • Rozłożenie na raty kosztów sądowych

  Czy po otrzymaniu postanowienia o częściowym zwolnieniu od kosztów sądowych tj. "od wpisu od pozwu ponad 1000 zł", mam obowiązek niezwłocznej wpłaty w/w kwoty, czy (...)

 • Bonifikata na wykup mieszkania komunalnego

  Czy przy sprzedaży mieszkań tzw. komunalnych, gmina może stosować dowolne bonifikaty zniżki dla osób fizycznych lokatorów? Czy stosuje się bonifikaty upusty od "widzimisię" (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.46.1083

  uchwała nr III/24/11 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

 • DZ. URZ. 2011.46.1082

  informacja nr 1 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 14 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Rumi

 • DZ. URZ. 2011.46.1081

  uchwała nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału ?Daszyńskiego-Jagiełły? w Prabutach

 • DZ. URZ. 2011.46.1080

  uchwała nr V/62/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno - usługową, w tym usługi administracji publicznej, w rejonie ulic: Nowe Miasto, Podgórnej, Pocztowej i Koszarowej w Chojnicach.

 • DZ. URZ. 2011.46.1079

  uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminów i sposobu płatności opłaty oraz jej poboru

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.