Logowanie

DZ. URZ. 2011.46.1087

Tytuł:

zarządzenie nr 390/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo ? wychowawczych Miasta Gdańska w 2011 roku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Prezydent Miasta Gdańska
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 46 pozycja: 1087
Hasła:opieka społeczna

ZARZĄDZENIE NR 390/11 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo ? wychowawczych Miasta Gdańska w 2011 roku. Na podstawie art. 86 ust. 7, w zw. z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, zm.: z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; Nr 202, poz. 1551; Nr 219, poz. 1706; Nr 221, poz. 1738, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 229; Nr 81, poz. 527; Nr 125, poz. 842) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806, zm.: z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, zm.: z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, zm.: z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, zm.: z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458, zm.: z 2009 r. Nr 92, poz. 753; Nr 157, poz. 1241, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych Miasta Gdańska w 2011 roku: 1) Pogotowie Opiekuńcze im. Karola Olgierda Borchardta w Gdańsku, ul. Leczkowa 1a w Gdańsku ? 5.174,14 zł, 2) Młodzieżowy Ośrodek Readaptacji Społecznej w Gdańsku, ul. Modra 69b w Gdańsku ? 5.082,64 zł, 3) Gdańskie Domy dla Dzieci w Gdańsku, ul. Brzegi 55 w Gdańsku ? 3.783,08 zł, 4) Dom Integracyjno ? Rodzinny w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 69 w Gdańsku ? 3.466,94 zł, 5) Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Gdańsku, ul. Żwirki i Wigury 1a/2 w Gdańsku ? 2.194,85 zł, 6) Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Gdańsku, ul. Rumla 4d/41 w Gdańsku ? 2.558,80 zł, 7) Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Gdańsku, ul. Lutniowa 30 w Gdańsku ? 2.704,80 zł, 8) Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Gdańsku, ul. Skarżyńskiego 6b/1 w Gdańsku ? 2.208,11 zł, 9) Placówka Rodzinna ?Dom przy Sercu?, ul. Goszczyńskiego 6/11 w Gdańsku ? 2.458,76 zł, 10) Dom Rodzinny Fundacji ?Rodzina Nadziei?, ul. Grottgera 25 w Gdańsku - miejsca socjalizacyjne ? 3.118,62 zł, 11) Rodzinny Dom Dziecka Fundacji ?Dom Haneczki?, ul. Platynowa 5a/1 ? 2.289,93 zł, 12) ?Dom przy Gościnnej? Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 15 w Gdańsku ? 2.955,05 zł, 13) ?Dom na Trakcie? Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, ul. Trakt Św. Wojciecha 377a w Gdańsku ? 3.409,93 zł, 14) ?Dom pod Cyprysami? Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, ul. Cyprysowa 2 w Gdańsku ? 2.917,17 zł, 15) Rodzinny Dom Dziecka Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, ul. Sołdka 10e w Gdańsku ? 2.407,34 zł, 16) Placówka opiekuńczo ? wychowawcza typu socjalizacyjnego Fundacji ?Dom Haneczki?, ul. Polna 10 w Łęgowie ? 2.608,65 zł.


Id: WTNBH-BNCHQ-EXXYL-DRZED-DVNLG. Podpisany Strona 1

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

z up. Prezydenta Miasta Gdańska Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Ewa Kamińska

Id: WTNBH-BNCHQ-EXXYL-DRZED-DVNLG. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.451

  zarządzenie nr 323/1301/09 Prezydenta Miasta Koszalin z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Miasta Koszalina w 2009 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.1933

  komunikat Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez powiat grodzki Poznań oraz działających na jego zlecenia

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.22.487

  zarządzenie nr 98/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo?wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  zarządzenie Nr OR.I-0151-1164/2009 Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia na 2009 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  zarządzenie nr OR.I-0151-1781/2010 Prezydenta Miasta Opola z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie ustalenia na 2010 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Opolu

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.46.1086

  zarządzenie nr 380/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 marca 2011r. w sprawie: ustalenia miesięcznej jednolitej stawki czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, stanowiących własność Miasta Gdańska oraz wynajmowanych przez Gminę Miasta Gdańska.

 • DZ. URZ. 2011.46.1085

  uchwała nr V/42/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Słupskiego

 • DZ. URZ. 2011.46.1084

  uchwała nr III/15/11 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 4 lutego 2011r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Lęborskiemu i podległym mu jednostkom.

 • DZ. URZ. 2011.46.1083

  uchwała nr III/24/11 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

 • DZ. URZ. 2011.46.1082

  informacja nr 1 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 14 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Rumi


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.