Logowanie

DZ. URZ. 2011.46.1089

Tytuł:

zarządzenie nr 113/11 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Stawie w okręgu wyborczym Nr 2

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Wojewoda Pomorski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 46 pozycja: 1089
Hasła:wybory

Zarządzenie Nr 113/11 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2011 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Stawie w okręgu wyborczym Nr 2

Na podstawie art.192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm1. ) zarządza się, co następuje: § 1 Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Nowym Stawie w okręgu wyborczym Nr 2 w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Marcina JUSIA, stwierdzonym uchwałą tej Rady Nr 61/2011 z dnia 31 marca 2011 r. § 2 W wyborach, o których mowa w § 1, wybierany będzie jeden radny. § 3 Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 26 czerwca 2011 r. § 4 Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.


§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 172.

Załącznik do zarządzenia Nr 113 /11 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2011 r.

Termin wykonania czynności wyborczej do 7 maja 2011 r.

KALENDARZ WYBORCZY Treść czynności podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza Nowego Stawu informacji o granicach okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okręgu Nr 2 oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej, zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego.

do 9 maja 2011 r. do 12 maja 2011 r.

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej. powołanie przez Komisarza Wyborczego Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia Nr 2. wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym

do 27 maja 2011 r. do godz. 24.00 do 3 czerwca 2011 r. do 5 czerwca 2011 r.

zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym Nr 2. zgłaszanie Burmistrzowi Nowego Stawu kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej. podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza Nowego Stawu informacji o granicach i numerze obwodu głosowania oraz o siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających, przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą numerów zarejestrowanym listom kandydatów.

do 11 czerwca 2011 r.

rozplakatowanie o

obwieszczenia listach

Miejskiej na

Komisji radnego

Wyborczej wybieranego

zarejestrowanych

kandydatów

w wyborach uzupełniających.

do 12 czerwca 2011 r.

sporządzenie spisu wyborców, powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą Obwodowej Komisji Wyborczej na czas przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

do 16 czerwca 2011 r. 24 czerwca 2011 r. o godz. 24.00 25 czerwca 2011 r. 26 czerwca 2011 r. godz. 8.oo-22.oo

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. zakończenie kampanii wyborczej. przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców. głosowanie.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.325.2698

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 23 maja 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niedźwiedź przeprowadzonych w dniu 22 maja 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.121.953

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 28 lutego 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.56.1449

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 21 lipca 2009r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w okręgu wyborczym Nr 2.

 • DZ. URZ. 2011.88.1809

  uchwała nr 25/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nowy Staw na 2011 rok.

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 24 sierpnia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku przeprowadzonych w dniu 23 sierpnia 2009r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Definicja wyborów proporcjonalnych

  Co to znaczy, że wybory są proporcjonalne a nie większościowe?

 • Procedura wyborów do Rady Pracowniczej

  W wymaganym terminie , tj. we wrześniu 2006 roku poinformowaliśmy pracowników naszej firmy o możliwości zorganizowania wyborów do rady pracowniczej (powołania rady). (...)

 • Wygaśnięcie mandatu radnego

  Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wojewoda uznał, że radny złamał ustawę o samorządzie gminnym. Chodzi o prowadzenie przez radnego działalności gospodarczej (...)

 • Wybieralność radnego a przestępstwo umyślne

  W 2002 roku brałem udział w wyborach samorządowych do rady miasta, zająłem wówczas drugie miejsce, a mandat radnego otrzymała osoba z pierwszej pozycji. W dniu 7 października (...)

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.46.1088

  zarządzenie nr 1253/11/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 marca 2011r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni

 • DZ. URZ. 2011.46.1087

  zarządzenie nr 390/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo ? wychowawczych Miasta Gdańska w 2011 roku.

 • DZ. URZ. 2011.46.1086

  zarządzenie nr 380/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 marca 2011r. w sprawie: ustalenia miesięcznej jednolitej stawki czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, stanowiących własność Miasta Gdańska oraz wynajmowanych przez Gminę Miasta Gdańska.

 • DZ. URZ. 2011.46.1085

  uchwała nr V/42/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Słupskiego

 • DZ. URZ. 2011.46.1084

  uchwała nr III/15/11 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 4 lutego 2011r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Lęborskiemu i podległym mu jednostkom.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.