Logowanie

DZ. URZ. 2011.517.5152

Tytuł:

uchwała nr XIV.100.2011 r. Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czernichów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-11-08
Organ wydający:Rada Gminy Czernichów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 517 pozycja: 5152
Hasła:Regulamin dostarczania wody

UCHWAŁA NR XIV.100.2011 R. RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czernichów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje: § 1. W Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/24/03 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czernichów, skreśla się § 21. § 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Przewodnicząca Rady Renata Wolarek

Id: XGNQR-AZAAO-EJNOY-EMRFC-XJFSA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.61.1493

  uchwała nr XXXI/210/09 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osiek Jasielski stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/202/2009 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/15/11 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Frampol?.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/111/11 Rady Gminy Zamość z dnia 5 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zamość.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/31/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzeleczki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.102.1712

  uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Czermin z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czermin

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.517.5151

  uchwała nr XIV.99.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest gmina Czernichów.

 • DZ. URZ. 2011.517.5150

  uchwała nr 0007/XI/85/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. 2011.517.5149

  uchwała nr 0007/XI/84/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

 • DZ. URZ. 2011.517.5148

  uchwała nr 0007/XI/82/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Łętowni

 • DZ. URZ. 2011.517.5147

  uchwała nr 0007/XI/80/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.