Logowanie

DZ. URZ. 2011.541.5718

Tytuł:

uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 października 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/164/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz nadania nowego statutu, zmienionego uchwałą Nr XLI/262/10 z dnia 9 listopada 2010 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-11-23
Organ wydający:Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 541 pozycja: 5718
Hasła:Statuty

UCHWAŁA NR X/58/2011 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/164/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz nadania nowego statutu, zmienionego uchwałą Nr XLI/262/10 z dnia 9 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) Rada Gminy KocmyrzówLuborzyca, uchwala, co następuje: § 1. W rozdziale I Statutu Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/164/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz nadania nowego statutu, zmienionego Uchwałą Nr XLI/262/10 z dnia 9 listopada 2010 r., par. 3, ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Siedzibą Centrum Kultury i Promocji jest miejscowość Baranówka". § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy KocmyrzówLuborzyca mgr Małgorzata Doniec

Id: CVETS-NEOTA-YVMBI-SDYXN-JPLNT. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.643.5294

  uchwała nr XLI/262/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/164/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz nadania nowego statutu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.117.3719

  uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie oraz nadania jej statutu.

 • DZ. URZ. 2012.1962

  uchwała nr XIV/91/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19 marca 2012r. w sprawie: wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny

 • DZ. URZ. 2010.550.4178

  uchwala nr 391/L/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 224/XXXIX/2006 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr LXX/731/10 Rady Miasta Opola z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Ośrodka Kultury na Narodowe Centrum Polskiej Piosenki oraz nadania tej instytucji nowego statutu.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.541.5717

  uchwała nr XII/130/2011 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 października 2011r. w sprawie: przyjęcia ?Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce na lata 2011 - 2015?

 • DZ. URZ. 2011.541.5716

  uchwała nr LIII/388/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku.

 • DZ. URZ. 2011.541.5715

  uchwała nr XV/105/2011 Rady Gminy Babice z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice na rok 2012

 • DZ. URZ. 2011.541.5714

  uchwała nr XV/104/2011 Rady Gminy Babice z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. 2011.541.5713

  uchwała nr XV/103/2011 Rady Gminy Babice z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.