Logowanie

DZ. URZ. 2011.557.5933

Tytuł:

uchwała nr XII/116/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Zgłobice w Gminie Tarnów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-01
Organ wydający:Rada Gminy Tarnów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 557 pozycja: 5933
Hasła:Nazwy placów,mostów i ulic

UCHWAŁA NR XII/116/2011 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 października 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Zgłobice w Gminie Tarnów.  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 w związku z art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Tarnów uchwala co następuje:  § 1. Nadaje się nazwę ulicy we wsi Zgłobice:  1) Radosna ­ początek przy działce nr 410 (dr.) i dalej biegnie w kierunku wschodnim ­ nieruchomość oznaczona  w ewidencji gruntów jako działka nr 400/1,  2) Urocza  ­  początek  przy  działce  nr  410  (dr.)  i dalej  biegnie  w kierunku  wschodnim  nieruchomość  oznaczona  w ewidencji gruntów jako działka nr 405/8.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów.  § 3. Brak treści  1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 


Id: VVJVF­MMEDO­LTCEY­OLSKM­QMCLM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.375.3291

  uchwała nr VII/59/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zgłobice w Gminie Tarnów

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr X/61/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 2 września 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Tarnów Opolski

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.170.4278

  uchwala nr XXXV/186/10 Rady Gminy w Stupsku z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w Stupsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.8.143

  uchwała nr XLVIII/354/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/334/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom

 • DZ. URZ. 2011.249.2028

  uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011r. nadania nazwy ulicy we wsi Koszyce Wielkie w Gminie Tarnów

zamów dokument

Porady prawne

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

 • Dokumentowanie zakupu znaczków pocztowych

  Jak najlepiej wprowadzać w koszty zakup znaczków na listy? Po wysłaniu listu otrzymuje się dowód nadania i na żądanie pokwitowanie, które nie jest fakturą VAT ani (...)

 • Skuteczność wypowiedzenia umowy kredytu

  Bank przesłał wypowiedzenie umowy listem poleconym. List ten nie został odebrany. Czy umowa została w związku z tym wypowiedziana skutecznie?

 • Roszczenie o zwrot kaucji po przekazaniu budynku

  W firmie funkcjonowały tzw. zakładowe mieszkania. W roku 1997 na wniosek firmy wygaszono zarząd nad nieruchomością, właścicielem stała się gmina. Jeden z lokatorów (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.557.5932

  uchwała nr XII/115/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania kamienia, żwiru i piasku w ramach powszechnego korzystania z wód.

 • DZ. URZ. 2011.557.5931

  uchwała nr XII/114/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011r. w sprawie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2011.557.5930

  uchwała nr XVI/79/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice ? Przeginia na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.557.5929

  uchwała nr XVI/76/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. 2011.557.5928

  uchwała nr XVI/75/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.