Logowanie

DZ. URZ. 2011.64.1440

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 16 maja 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubichowo przeprowadzonych w dniu 15 maja 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-05-30
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Gdańsku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 64 pozycja: 1440
Hasła:wybory

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU z dnia 16 maja 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubichowo przeprowadzonych w dniu 15 maja 2011 r. Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) Komisarz Wyborczy w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubichowo przeprowadzonych w dniu 15 maja 2011 r. CZĘŚĆ I. Dane ogólne 1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym. 2. Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydata zgłoszonego na 1 liście kandydatów przez 1 komitet wyborczy. 3. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 4, w którym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w okręgu. CZĘŚĆ II. Wyniki wyborów Rozdział 1. Okręg wyborczy nr 4 1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1. 2. Wybory odbyły się. 3. Głosowania nie przeprowadzono. 4. Radną została wybrana: 1) z listy nr 1 KWW OCYPEL 2011: a) ŻABIŃSKA Elżbieta; 5. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.


Komisarz Wyborczy w Gdańsku Irma Kul

Id: QRAOR-TTCEK-SOFIO-YGJIV-GNRKA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.1033

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 25 maja 2009r. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 25 maja 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bircza przeprowadzonych w dniu 24 maja 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.2913

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 23 maja 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Długosiodło przeprowadzonych w dniu 22 maja 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.2835

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 8 maja 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Orońsku przeprowadzonych w dniu 8 maja 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.2882

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 23 maja 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Garbatce - Letnisko przeprowadzonych w dniu 22 maja 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4394

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 21 maja 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu przeprowadzonych w dniu 20 maja 2012 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.64.1439

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 maja 2011r. w sprawie

 • DZ. URZ. 2011.64.1438

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 maja 2011r. w sprawie

 • DZ. URZ. 2011.64.1437

  porozumienie Wojewody Pomorskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.64.1436

  uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy Subkowy z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Subkowach

 • DZ. URZ. 2011.64.1435

  uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Subkowy z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Subkowy na lata 2009-2014"


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.