Logowanie

DZ. URZ. 2012.1168

Tytuł:

uchwała nr XXI/164/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-04-17
Organ wydający:Rada Gminy w Piekoszowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1168
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 17 kwietnia 2012 r. Poz. 1168

UCHWAŁA NR XXI/164/2012 RADY GMINY W PIEKOSZOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust.2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art.235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 rok o kwotę 31.801,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 rok o kwotę 31.801,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy Jan Marian Ciszek

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 1168

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/164/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 lutego 2012 r. DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/164/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 lutego 2012 r. WYDATKI
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2392

  uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżetu Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1478

  uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2732

  uchwała nr XIV/108/2012 Rady Gminy Sadlinki z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4188

  uchwała nr 93/88/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie

 • DZ. URZ. 2012.2603

  zarządzenie nr 21/12 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Sadlinki na 2012 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1167

  uchwała nr XXI/162/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1166

  uchwała nr XXV/172/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Iwaniska oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. 2012.1165

  uchwała nr XXV/170/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1164

  uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Opatowiec

 • DZ. URZ. 2012.1163

  uchwała nr XVIII/99/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach zatwierdzonego Uchwalą NrVII/38/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011 roku.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.