Logowanie

DZ. URZ. 2012.1182

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 19 marca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Starogard Gdański przeprowadzonych w dniu 18 marca 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Gdańsku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1182
Hasła:wybory

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1182

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU z dnia 19 marca 2012 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Starogard Gdański przeprowadzonych w dniu 18 marca 2012 r. Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.1) ) Komisarz Wyborczy w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Starogard Gdański przeprowadzonych w dniu 18 marca 2012 r. CZĘŚĆ I. Dane ogólne 1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym. 2. Wybierano 1 radnego spośród 5 kandydatów zgłoszonych na 5 listach kandydatów przez 5 komitetów wyborczych. 3. Głosowanie przeprowadzono w 2 obwodach głosowania. 4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 1 479. 5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 509. 6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 509, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 34,42%. 7. Wybrano 1 radnego. CZĘŚĆ II. Wyniki wyborów Rozdział 1. Okręg wyborczy nr 5 1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1. 2. Wybory odbyły się. 3. Głosowanie przeprowadzono. 4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 1 479. 5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 509. 6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 509, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 34,42%.


1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102 poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149 poz. 889.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 1182 ?

7. Liczba głosów nieważnych wyniosła 0, co stanowi 0,00% ogólnej liczby głosów. 8. Liczba głosów ważnych wyniosła 509, co stanowi 100,00% ogólnej liczby głosów. 9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów: 1) lista nr 1 KWW MARII PACEK 101 a) PACEK Maria Regina 101 2) lista nr 2 KWW BARBARY ŚWIADEK 81 a) ŚWIADEK Barbara 81 3) lista nr 3 KWW MARII JOLANTY SZCZUROWSKIEJ 144 a) SZCZUROWSKA Maria Jolanta 144 4) lista nr 4 KWW DAWIDA CZARNECKIEGO 55 a) CZARNECKI Dawid Mateusz 55 5) lista nr 5 KWW ZDZISŁAWA FRANCISZKA MĄKOSY 128 a) MĄKOSA Zdzisław Franciszek 128 10. Radną została wybrana: 1) z listy nr 3 KWW MARII JOLANTY SZCZUROWSKIEJ: a) SZCZUROWSKA Maria Jolanta; 11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy w Gdańsku

Irma Kul
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3695

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 28 sierpnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pakosław przeprowadzonych w dniu 26 sierpnia 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.8.234

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miasta Starogard Gdański

 • DZ. URZ. 2011.64.1440

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 16 maja 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubichowo przeprowadzonych w dniu 15 maja 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.83.1764

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kolbudy przeprowadzonych w dniu 26 czerwca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.60.99

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 22 marca 2010r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Perlejewie przeprowadzonych w dniu 21 marca 2010 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1181

  uchwała nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?GRODZIEC ? PARK ELEKTROWNI WIATROWYCH? w gm. Prabuty obręb Grodziec

 • DZ. URZ. 2012.1180

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 marca 2012r. o decyzji Nr PCC/312-ZTO-A/377/W/OGD/2012/CW

 • DZ. URZ. 2012.1179

  uchwała nr XVIII/196/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wyróżnień Burmistrza Miasta Redy.

 • DZ. URZ. 2012.1178

  uchwała nr XVIII/194/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XVI/174/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Budżetu Miasta na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1177

  uchwała nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za składowanie odpadów.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.