Logowanie

DZ. URZ. 2012.1186

Tytuł:

zarządzenie nr 527/2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo -wychowawczej ? Domu Dziecka ? Na Wzgórzu? w Sopocie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Prezydent Miasta Sopotu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1186
Hasła:opieka społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1186

ZARZĄDZENIE NR 527/2012 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 19 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo -wychowawczej ? Domu Dziecka ? Na Wzgórzu? w Sopocie Na podstawie art.196 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. Nr 149, poz. 887, zm.: Dz.U. z 2011r. Nr 288, poz. 1690) zarządza się, co następuje: § 1. Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej ? Domu Dziecka ? Na Wzgórzu? w Sopocie, w 2012r. ustala się w wysokości: 5 983,00 zł. ( słownie złotych: pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy 00/100 ) . § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Prezydent Miasta Sopotu

Jacek Karnowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1091

  komunikat nr 3 Starosty Wrzesińskiego z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo ? wychowawczej Rodzinnym Domu Dziecka w Pyzdrach w 2012 roku

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 4 Starosty Chełmskiego z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej w 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.41.973

  zarządzenie nr 100/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 11 marca 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej - Domu Dziecka "Na Wzgórzu" w Sopocie.

 • DZ. URZ. 2012.458

  zarządzenie nr 5 Starosty Sandomierskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo ? wychowawczej typu rodzinnego

 • DZ. URZ. 2012.542

  ogłoszenie nr 2/2012 Starosty Staszowskiego z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo ? wychowawczej

zamów dokument

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Opiekun dziecka jego przedstawicielem

  Czy dyrektor Domu Dziecka może być przedstawicielem ustawowym wychowanka w procesie karnym?

 • Władza ojczyma nad dzieckiem

  Matka 5-latka wyszła powtórnie za mąż. Ojciec dziecka żyje i ma ograniczone prawa rodzicielskie, ponieważ nie mieszka z synem. Jakie prawa do dziecka ma mąż matki? (...)

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

 • Rodzina zastępcza - prawa i obowiązki

  Czy rodzina zastępcza musi na każde żądanie matki mającej ograniczone prawa rodzicielskie oddawać jej dziecko na kilka dni nie wiedząc dokładnie gdzie i z kim będzie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1185

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.9.2011.KG Wojewody Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/36/11 Rady Gminy w Dziemianach w sprawie określenia zasad podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty oraz którym udzielono pomocy publicznej.

 • DZ. URZ. 2012.1184

  informacja Burmistrza Miastka z dnia 22 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Miastko

 • DZ. URZ. 2012.1183

  informacja nr 1/2012 Wójta Gminy Subkowy z dnia 22 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 r. położonych na obszarze gminy Subkowy

 • DZ. URZ. 2012.1182

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 19 marca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Starogard Gdański przeprowadzonych w dniu 18 marca 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.1181

  uchwała nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?GRODZIEC ? PARK ELEKTROWNI WIATROWYCH? w gm. Prabuty obręb Grodziec

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.