Logowanie

DZ. URZ. 2012.1233

Tytuł:

uchwała nr XIII/125/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-22
Organ wydający:Rada Powiatu Miechowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1233
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 22 marca 2012 r. Poz. 1233

UCHWAŁA NR XIII/125/2012 RADY POWIATU MIECHOWSKIEGO z dnia 1 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r. Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r Dz. U Nr 142 poz.1592 z późn. zmianami) oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn. zmianami), Rada Powiatu w Miechowie uchwala co następuje: § 1. 1. Zmienia się dochody budżetu Powiatu Miechowskiego na 2012 rok, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały i stanowiącym tabelę Nr 1 w uchwale budżetowej. 2. Zmienia się wydatki budżetu Powiatu Miechowskiego na 2012 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały i stanowiącym tabelę Nr 2 w uchwale budżetowej. § 2. § 2 Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2012 r, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały i stanowiącym tabelę Nr 3 w uchwale budżetowej. § 3. W uchwale budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 rok Rady Powiatu w Miechowie Nr XI/99/2011 z dnia 21.12.2011r z późn. zmianami wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa. Przewodniczący Rady Marian Brodowicz


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 1233

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/125/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 1 lutego 2012 r.

Przewodniczący Rady Marian Brodowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?3? Poz. 1233

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/125/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 1 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?4? Poz. 1233

Przewodniczący Rady Marian Brodowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?5? Poz. 1233 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/125/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 1 lutego 2012 r.

Przewodniczący Rady Marian Brodowicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.524.5311

  uchwała nr X/97/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.362.3083

  uchwała nr VIII/81/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.457.4391

  uchwała nr IX/92/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.302.2485

  uchwała nr VII/69/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2010.591.4612

  uchwała nr XXXIII/287/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2010r

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1232

  uchwała nr 104/XVII/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr 93/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku

 • DZ. URZ. 2012.1231

  uchwała nr XI/101/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1230

  uchwała nr XVIII/158/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.

 • DZ. URZ. 2012.1229

  uchwała nr XVIII/110/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1228

  uchwała nr XIV/167/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.