Logowanie

DZ. URZ. 2012.1337

Tytuł:

uchwała nr XVI/170/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie:  nadania nazwy ulicy w Skidziniu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-27
Organ wydający:Rada Miejska w Brzeszczach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1337
Hasła:Nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 27 marca 2012 r. Poz. 1337

UCHWAŁA NR XVI/170/12 RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Skidziniu

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 13, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym, (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2007r, Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Brzeszczach uchwala: § 1. 1. Drodze wewnętrznej zlokalizowanej w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem pgr 137/53 gmina katastralna Skidziń nadaje się nazwę ulica Majowa . 2. Lokalizacja działki przedstawiona jest na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Wawro


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 1337 ?

Załącznik do Uchwały Nr XVI/170/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 lutego 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Wawro
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2211

  uchwała nr XVII/175/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury w Brzeszczach

 • DZ. URZ. 2012.3941

  uchwała nr II Nz. /206/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2797

  uchwała nr XIX/197/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy "plac ks. prof. J. Tischnera"

 • DZ. URZ. 2011.385.3389

  uchwała nr IX/79/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach

 • DZ. URZ. 2010.109.716

  uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXV/396/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2010r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej

  Dnia 8 czerwca 2012r. X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształciła się w X spółkę akcyjną (wpis do KRS). 6 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1336

  uchwała nr XVI/109/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie : zmian dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1335

  uchwała nr XXXVIII/490/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • DZ. URZ. 2012.1334

  uchwała nr XV/110/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej do organizacji i realizacji pracy z rodziną

 • DZ. URZ. 2012.1333

  uchwała nr XV/108/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borzęcin

 • DZ. URZ. 2012.1332

  uchwała nr VIII/82/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Koszyce na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.