Logowanie

DZ. URZ. 2012.1473

Tytuł:

uchwała nr XVI/122/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kwidzyn oraz określenia granic ich obwodów,

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-04-23
Organ wydający:Rada Miejska w Kwidzynie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1473
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23 kwietnia 2012 r. Poz. 1473

UCHWAŁA NR XVI/122/2012 RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kwidzyn oraz określenia granic ich obwodów, Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256 2572, z 2004 r. Nr 109 poz.1161, z 2003 r. Nr 137 poz. 1304, z 2004 r. Nr 69 poz. 624; Nr 273 poz. 2703; Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17 poz. 141; Nr 131 poz. 1091; Nr 122 poz. 1020; Nr 167 poz. 1400; Nr 94 poz. 788; Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043; Nr 208 poz. 1532; Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273; Nr 42 poz. 273; Nr 80 poz. 542; Nr 120 poz. 818; Nr 115 poz. 791; Nr 181 poz. 1292; Nr 180 poz. 1280, z 2008 r. Nr 70 poz. 416; Nr 145 poz. 917; Nr 216 poz. 1370; Nr 235 poz. 1618, z 2009 r. Nr 6 poz. 33; Nr 31 poz. 206; Nr 56 poz. 458; Nr 219 poz. 1705, z 2010 r. Nr 44 poz. 250) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W § 2 uchwały nr XLVI/345/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kwidzyn oraz określenia granic obwodów, zmienionej uchwałą nr XLI/243/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2010 roku zmieniającą uchwałę nr XLVI/345/06 w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kwidzyn oraz określenia granic obwodów, wprowadza się następującą zmianę w pkt. 2 do obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Kwidzynie dodaje się ulicę Zdzisławy Smodlibowskiej. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kwidzyna. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie

Kazimierz Gorlewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. 2012.1468

  uchwała nr XVI/123/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie w sprawie ustalenia sieci szkół gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miejską Kwidzyn oraz określenia granic ich obwodów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.1959

  uchwała nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec

 • DZ. URZ. 2010.85.1543

  uchwała nr XLI/243/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/345/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kwidzyn oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.2651

  uchwała nr 244/XIII/2011 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów

zamów dokument

Porady prawne

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1472

  uchwała nr I/9/12 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia: ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Stary Dzierzgoń?.

 • DZ. URZ. 2012.1471

  zarządzenie porządkowe nr 2/2012 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Słupsku z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie ograniczenia w połowach sportowo-rekreacyjnych

 • DZ. URZ. 2012.1470

  uchwała nr XXI/287/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Rumi na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.1469

  uchwała nr XXI/284/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługujące osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym.

 • DZ. URZ. 2012.1468

  uchwała nr XVI/123/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie w sprawie ustalenia sieci szkół gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miejską Kwidzyn oraz określenia granic ich obwodów.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.