Logowanie

DZ. URZ. 2012.1561

Tytuł:

uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-05-25
Organ wydający:Rada Gminy w Lipniku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1561
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1561

UCHWAŁA NR XX/145/2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.211, art.212, art.235, art.236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się plan dochodów


Dział 852 85295 2010 Rozdział Paragraf Treść Pomoc społeczna Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Zmniejszenia Zwiększenia 700 zł 700 zł 700 zł

Ogółem:

700 zł

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków:

Dział 852 85215 3110 Ogółem: Rozdział Paragraf Treść Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zmniejszenia 12.000 zł 12.000 zł 12.000 zł 12.000 zł Zwiększenia

§ 3. Zwiększa się plan wydatków

Dział 852 85214 3110 85219 4410 4700 85295 3110 Ogółem: Rozdział Paragraf Treść Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zmniejszenia Zwiększenia 12.700 zł 10.000 zł 10.000 zł 2.000 zł 1.000 zł 1.000 zł 700 zł 700 zł 12.700 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 1561

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym ojewództwa Świętokrzyskiego. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku Stanisław Mazur
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2400

  uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2401

  uchwała nr XXIV/172/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2009.125.1233

  uchwała nr XXVI/201/209 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.13.128

  uchwała nr XX/165/2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok

 • DZ. URZ. 2009.13.126

  uchwała nr XX/163/2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1560

  uchwała nr IV/2/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1559

  zarządzenie nr RG. 0151. 97. 2012 Wójta Gminy Łoniów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.1558

  uchwała nr XXIII/166/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1557

  uchwała nr XXIII/165/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1556

  uchwała nr XXII/160/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.