Logowanie

DZ. URZ. 2012.1563

Tytuł:

uchwała nr XX/147/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-05-25
Organ wydający:Rada Gminy w Lipniku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1563
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1563

UCHWAŁA NR XX/147/2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) art. 211, art. 212, art. 235, art.236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się plan dochodów


Dział Rozdz Parag Treść iał raf 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ogółe m

§ 2. Zwiększa się plan wydatków

Zmniejsz Zwiększe enia nia 6 604 zł 6 604 zł 6 604 zł 6 604 zł

Dział 854

Rozdział Paragraf Treść Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów

Zmniejszenia

Ogółem

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwiększenia 6 604 zł 6 604 zł 6 604 zł 6 604 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 1563

Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku Stanisław Mazur




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2400

  uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2401

  uchwała nr XXIV/172/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2009.125.1233

  uchwała nr XXVI/201/209 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.13.128

  uchwała nr XX/165/2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok

 • DZ. URZ. 2009.13.126

  uchwała nr XX/163/2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1562

  uchwała nr XX/146/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1561

  uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1560

  uchwała nr IV/2/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1559

  zarządzenie nr RG. 0151. 97. 2012 Wójta Gminy Łoniów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.1558

  uchwała nr XXIII/166/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.