Logowanie

DZ. URZ. 2012.1612

Tytuł:

uchwała nr 13/105/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa lipa drobnolistna uznanego za pomnik przyrody.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-05-30
Organ wydający:Rada Miejska w Małogoszczu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1612
Hasła:ochrona przyrody

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa lipa drobnolistna uznanego za pomnik przyrody. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.. 1 i art. 18 ust. 2 , pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001.142.1591 z późn. zm. ) oraz art. 44 ust. 3 , 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody ( Dz. U. 2009 . 151 . 1220 z późn. zm. ) Rada Miejska w Małogoszczu uchwala co następuje: § 1. 1. Znosi się formę ochrony przyrody w postaci pomnika przyrody z drzewa lipa drobnolistna ( Tilia cordata Mill ), znajdującego się na działce nr 3371, obręb Żarczyce Duże gm. Małogoszcz o numerze rejestrowym 768 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach. 2. Zniesienie formy ochrony przyrody w postaci pomnika przyrody z drzewa lipa drobnolistna ( Tilia cordata Mill ), występuje z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Małogoszcz. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Świerczyński
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/112/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/257/2010 Rady Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody na terenie Gminy Tomaszów Lubelski

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 420/LI/2009 Rady Miasta Jelenia Góra z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zniesienia ochrony prawnej na drzewie gat. lipa drobnolistna, uznanym za pomnik przyrody na podstawie Uchwały Nr 172/XIII/99 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28.09.1999 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/462/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody na terenie Miasta Tomaszów Lubelski

 • DZ. URZ. 2010.610.4818

  uchwała nr XLIX/331/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 października 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.

zamów dokument

Porady prawne

 • Ochrona środowiska a ochrona przyrody

  Departament ochrony przyrody jest częścią Ministerstwa Ochrony Środowiska. Czy pojęcie "przepisy dotyczące ochrony środowiska" obejmuje wyłacznie przepisy ujęte w (...)

 • Brak wymogu zezwolenia na usunięcie drzewa

  W przypadku jakich drzew, nie wymagane jest zezwolenie na ich usunięcie, wymagane ustawą o ochronie przyrody?

 • Przycięcie korony drzewa

  Czy przepisy ochrony przyrody regulują w jakim zakresie można dokonywać przycięcia gałęzi drzewa?

 • Wycięcie drzewa owocowego na działce

  Na mojej działce rośnie stary orzech włoski. Chciałbym go wyciąć, aby wybudować garaż. Czy wycięcie drzewa owocowego wymaga jakiejś decyzji administracyjnej? Przesadzenia (...)

 • Zezwolenie na wycinkę drzewa

  Na podstawie jakiego przepisu obecnie obowiązującego (styczeń 2010) wymagane jest zezwolenie na wycięcie drzewa.

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1611

  uchwała nr 34/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 maja 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XV/106/2012 r. Rady Gminy Bejsce z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2012.1610

  uchwała nr XV/106/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2012.1609

  uchwała nr XIV/93/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 5 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/63/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2012.1608

  informacja Starosty Starachowickiego z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie operatów opisowo-kartograficznych ewidencji budynków i lokali dla obrębów:Jabłonna, Kuczów, Styków gm. Brody oraz obrębów: Dąbrowa, Kałków, Godów, Pawłów gm. Pawłów

 • DZ. URZ. 2012.1607

  uchwała nr 163/XX/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.