Logowanie

DZ. URZ. 2012.1635

Tytuł:

uchwała nr XXVII/224/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/381/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminów targowisk miejskich w Kościerzynie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-09
Organ wydający:Rada Miasta Kościerzyna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1635
Hasła:targowiska

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 9 maja 2012 r. Poz. 1635

UCHWAŁA NR XXVII/224/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/381/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminów targowisk miejskich w Kościerzynie Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje: § 1. Wykreśla się treść Załacznika Nr 1 do Uchwały Nr L/381/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2009 r. . § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., jednak nie wcześniej niż 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna Piotr Słomiński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.38.622

  uchwała nr LII/397/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Trójkąt Przemysłowy? w części dotyczącej dz. nr 172/48, obręb geodezyjny 3, przy ul. Drogowców w mieście Kościerzyna

 • DZ. URZ. 2011.170.3828

  uchwała nr XIX/137/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/115/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2011 r.w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Miasta Kościerzyna dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Kościerzyna

 • DZ. URZ. 2011.138.2828

  uchwała nr X/62/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 maja 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za 2010r.

 • DZ. URZ. 2010.19.361

  uchwała nr LII/392/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Kościerzyna

 • DZ. URZ. 2010.86.1563

  uchwała nr LVI/438/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za 2009r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Bonifikata na wykup mieszkania komunalnego

  Czy przy sprzedaży mieszkań tzw. komunalnych, gmina może stosować dowolne bonifikaty zniżki dla osób fizycznych lokatorów? Czy stosuje się bonifikaty upusty od "widzimisię" (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1634

  uchwała nr XXVII/223/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody

 • DZ. URZ. 2012.1633

  uchwała nr XXVII/212/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży, wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży, wprowadzania zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych oraz kontroli obrotu tymi napojami

 • DZ. URZ. 2012.1632

  uchwała nr XXI/27/2012 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kosakowo.

 • DZ. URZ. 2012.1631

  uchwała nr XXI/29/2012 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia cen biletów jednorazowych i okresowych za wewnątrzgminne przewozy osób.

 • DZ. URZ. 2012.1630

  decyzja nr OGD -4210 -10(7)/2012/384/IX/KG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2012r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.