Logowanie

DZ. URZ. 2012.1702

Tytuł:

uchwała nr XXI / 154 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-06-05
Organ wydający:Rada Gminy w Lipniku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1702
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ), Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje : § 1. Zmniejsza się plan wydatków Dział 600 Rozdział 60078 4270 Ogółem § 2. Zwiększa się plan wydatków Dział 801 Rozdział Paragraf 80101 4270 Ogółem § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup usług remontowych Zmniejszenia Zwiększenia 60 000 60 000 60 000 60 000 Paragraf Treść Transport i łączność Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zakup usług remontowych Zmniejszenia 60 000 60 000 60 000 60 000 Zwiększenia


Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 1702

Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku Stanisław Mazur
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2400

  uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2401

  uchwała nr XXIV/172/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2009.125.1233

  uchwała nr XXVI/201/209 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.13.128

  uchwała nr XX/165/2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok

 • DZ. URZ. 2009.13.126

  uchwała nr XX/163/2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1701

  uchwała nr XXI / 153 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1700

  uchwała nr XXI / 152 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012rok.

 • DZ. URZ. 2012.1699

  uchwała nr XVI/126/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1698

  uchwała nr XXVII/32/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1697

  uchwała nr 54/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 92/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Zagnańsk zmienionej uchwałą nr 6/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2012 roku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.