Logowanie

DZ. URZ. 2012.1866

Tytuł:

uchwała nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-06-22
Organ wydający:Rada Gminy Stopnica
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1866
Hasła:transport drogowy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn zm.) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust.2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Rada Gminy Stopnica postanawia: § 1. 1. Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica na zasadach określonych w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykaz przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stopnica. § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Szczepanik

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 1866

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 1866

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?4?

Poz. 1866
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.662

  uchwała nr XVII/80/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.220.6683

  uchwała nr XV/78/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jednorożec.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.325.567

  uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wilkowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4709

  uchwała nr 210/XXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Serock

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.168

  uchwała nr XII/113/2011 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łodygowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1865

  uchwała nr XXVIII/50/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1864

  uchwała nr XXII/145/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011rok.

 • DZ. URZ. 2012.1863

  uchwała nr XX/140/12 Rady Gminy Masłów z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

 • DZ. URZ. 2012.1862

  uchwała nr XIX/127/12 Rady Gminy Masłów z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

 • DZ. URZ. 2012.1861

  uchwała nr XXIII/112/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.