Logowanie

DZ. URZ. 2012.1951

Tytuł:

uchwała nr XXI.155.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-08
Organ wydający:Rada Gminy Czernichów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1951
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 1951

UCHWAŁA NR XXI.155.2012 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011, dokonuje się następujących zmian: 1) w § 1 uchwały w tabeli dochody budżetu na rok 2012, jak poniżej:


Dział Wyszczególnienie Zwiększenia

854

Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody bieżące Odpłatność za pobyt uczniów klas V w ośrodku wypoczynkowym w ramach organizacji ?Zielone Szkoły? (§ 0830) Razem plan dochodów

34 125,00 34 125,00 34 125,00 34 125,00

2) w § 2 uchwały w tabeli wydatki budżetu na rok 2012, jak poniżej:

Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia

854 85412

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydatki bieżące w tym: 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Razem plan wydatków

34 125,00 34 125,00 34 125,00 34 125,00 34 125,00 34 125,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 1951

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czernichów. Przewodnicząca Rady Renata Wolarek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.3415

  uchwała nr XXIII.170.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1268

  uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu ?Honorowego Obywatela Gminy Czernichów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3335

  uchwała nr XX/184/2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/77/03 Rady Gminy Czernichów z dnia 3 września 2003r. w sprawie ustalenia miejsc targowych na terenie gminy Czernichów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.144.237

  sprawozdanie nr 01/2010 Wójta Gminy Czernichów z dnia 17 marca 2010r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2009

 • DZ. URZ. 2010.467.3498

  uchwała nr LIV/622/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1950

  uchwała nr XXI.154.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1949

  uchwała nr XXI/157/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Nr XV/122/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011 roku

 • DZ. URZ. 2012.1948

  uchwała nr XI/115 Rady Gminy Mucharz z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.1947

  sprawozdanie Starosty Bocheńskiego z dnia 16 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bocheńskiego za rok 2011.

 • DZ. URZ. 2012.1946

  uchwała nr XVIII/160/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.