Logowanie

DZ. URZ. 2012.2006

Tytuł:

uchwała nr XVII/157/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-09
Organ wydający:Rada Gminy Czarny Dunajec
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2006
Hasła:Zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 maja 2012 r. Poz. 2006

UCHWAŁA NR XVII/157/2012 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr 14, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11a w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. z 2003 r. Dz.U. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) Rada Gminy Czarny Dunajec uchwala się, co następuje: § 1. Uchwala się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec, stanowiący załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec. § 3. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodnicząca Rady Beata Anna Palenik

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3087

  uchwała nr 311/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia??

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/243/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały wprowadzenia na terenie Gminy Świebodzin programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1148

  uchwała Nr XVI/152/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3787

  uchwała nr 9/XIV/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki

zamów dokument

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2005

  uchwała nr XXI/126/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2004

  uchwała nr XVII/168/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2012.2003

  uchwała nr XIX/248/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz ustalenia ich wysokości i sposobu pobierania opłat w tej strefie.

 • DZ. URZ. 2012.2002

  uchwała nr XIX/230/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 17 im. E. Kwiatkowskiego w Tarnowie

 • DZ. URZ. 2012.2001

  uchwała nr XIX/227/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 23 w Tarnowie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.