Logowanie

DZ. URZ. 2012.2042

Tytuł:

uchwała nr 25/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 marca 2012r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie Nr 5/I/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2042
Hasła:Regionalna Izba Obrachunkowa

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie Nr 5/I/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2012 rok. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący: Henryk Rzepa ? Prezes Izby Członkowie; Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska?Sołtyk, Iwona Kudła (sprawozdawca), Joanna Marczewska, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki, Zbigniew Rękas Na podstawie art. 11 ust.1 pkt 2 w związku z art. 12 ust 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2001r., Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91 ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U., z 2001 r, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 98 poz.1071 z późn. zm.). postanawia uznać, że Zgromadzenie Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie doprowadziło do zgodności z prawem uchwałę Nr 5/I/12 z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2012 rok, poprzez usunięcie nieprawidłowości wskazanych w uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Nr 18/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku i umorzyć postępowanie. Uzasadnienie W dniu 15 lutego 2012 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie uznania uchwały Nr 5/I/12 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie z dnia 27 stycznia 2012 r., dotyczącej uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2012 rok za nieważną. Nieprawidłowości stwierdzone w w/w uchwale polegały na: - niejednoznacznym określeniu kwoty rezerwy ogólnej w budżecie związku, co narusza art. 222 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),


Public key:

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 2042

- braku ujęcia wydatków na rezerwę ogólną w prawidłowej klasyfikacji budżetowej, co narusza § 1 pkt 1 ppkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn.zm.), - określeniu kwoty rozchodów w wysokości 120.000 zł z naruszeniem art. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Uchwałą Nr 18/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach na podstawie art. 12 ust 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wskazało powyższe nieprawidłowości, a także sposób i termin ich usunięcia. W dniu 15 marca 2012 r. Zgromadzenie Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie podjęło uchwałę Nr 4/II/12 w sprawie zmian do uchwały Nr 5/I/12 dotyczącej uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2012 rok, w której uwzględniło postanowienia Kolegium Izby zawarte w uchwale Nr 18/2012 dotyczące sposobu i terminu usunięcia wskazanych nieprawidłowości. Z uwagi na fakt usunięcia nieprawidłowości wskazanych przez Kolegium postępowanie należało umorzyć.

Przewodniczący Kolegium Henryk Rzepa
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.165.1460

  uchwała nr 6/I/09 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.438.3141

  uchwała nr 5/III/09 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.247.1984

  uchwała nr 5/II/09 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie zmian do budżetu na rok 2009 uchwalonego Uchwałą Nr 6/I/09 z dnia 26 lutego 2009r Zgromadzenia EZGOK

 • DZ. URZ. 2011.193.2250

  uchwała nr 4/IV/11 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany w budżecie Związku na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2010.192.1801

  uchwała nr 6/III/10 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok

zamów dokument

Porady prawne

 • Przedawnienie zadłużenia z tytułu składek na ZUS a zmiana ustawy

  W jakim terminie następuje przedawnienie składek należnych w latach 2002-2005, stosuje się termin 10 czy 5-letni?

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Koszt wywozu śmieci w umowie najmu

  Posiadamy umowę najmu lokalu (klub muzyczny/Restauracja) na czas określony, prowadzimy działalność restauracyjną, w umowie jest zapis, iż w czynszu zawarty jest wywóz (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2041

  uchwała nr 18/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2040

  uchwała nr 5/I/12 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2039

  uchwała nr XXVI/ 119/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2038

  uchwała nr XXI/ 168 /2012 Rady Gminy Górno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2037

  uchwała nr XXVI/206/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.