Logowanie

DZ. URZ. 2012.2318

Tytuł:

uchwała nr XXI/115/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Porębie Górnej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-15
Organ wydający:Rada Miejska w Wolbromiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2318
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ?h? i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) , art. 59 ust. 1 ,2 i ust. 3 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późń. zm.) ? Rada Miejska w Wolbromiu uchwala: § 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2012 r. Szkołę Podstawową w Porębie Górnej. § 2. 1. Zapewnia się realizację obowiązku szkolnego uczniom likwidowanej Szkoły Podstawowej w Porębie Górnej w Szkole Podstawowej w Wierzchowisku. 2. Odbywanie rocznego przygotowania przedszkolnego zapewnia się w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Wierzchowisku. § 3. O zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Porębie Górnej poinformowano rodziców uczniów oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty . § 4. 1. Należności i zobowiązania likwidowanej Szkoły Podstawowej w Porębie Górnej przejmuje Urząd Miasta i Gminy Wolbrom. 2. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Wolbrom. § 5. 1. Zinwentaryzowaną dokumentację Szkoły Podstawowej w Porębie Górnej przekazuje się z zastrzeżeniem ust. 2 Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom. . 2. Dokumentację dotyczącą przebiegu nauczania przekazuje się Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty . § 6. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Porębie Górnej do podjęcia decyzji kadrowych zgodnie z kompetencjami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą na dzień 31.08.2012 r.


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 2318

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz Żurek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2317

  uchwała nr XXI/114/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Pamięci Ofiar Sierpnia 1944 r. w Porębie Dzierżnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5050

  uchwała nr XVI/88/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Filii we Władysławowie Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5114

  uchwała nr IX/78/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Długiem, Szkoły Podstawowej w Grabowej oraz Szkoły Podstawowej w Rdzuchowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2994

  uchwała nr XV/94/12 Rady Gminy Kotuń z dnia 14 marca 2012r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Koszewnicy i likwidacji Szkoły Podstawowej w Broszkowie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.68.1088

  uchwała nr XLV/505/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie przy ul. gen. Karola Świerczewskiego 8 oraz uchylenia uchwał: Nr 75/99 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie ul. Świerczewskiego 10 i Nr XXVIII/329/08 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 75/99 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie ul. Świerczewskiego 10

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2317

  uchwała nr XXI/114/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Pamięci Ofiar Sierpnia 1944 r. w Porębie Dzierżnej

 • DZ. URZ. 2012.2316

  obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie sprostowania błędu

 • DZ. URZ. 2012.2315

  uchwała nr XXI/112/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Wolbromiu na Osiedlu Władysława Łokietka

 • DZ. URZ. 2012.2314

  uchwała nr VI/84/2012 Rady Gminy Pałecznica Uchwała Budżetowa Gminy Pałecznica na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2313

  uchwała nr XXIV/142/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Limanowa

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.