Logowanie

DZ. URZ. 2012.2320

Tytuł:

uchwała nr XXI/117/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Chrząstowicach podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołaczewach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-15
Organ wydający:Rada Miejska w Wolbromiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2320
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Chrząstowicach podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołaczewach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , art. 58 ust. 2 oraz art. 61 ust. 2 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Wolbromiu uchwala: § 1. 1. Tworzy się z dniem 1 września 2012 r. Szkołę Filialną w Chrząstowicach podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołaczewach. 2. Szkoła filialna mieści się w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Chrząstowicach. 3. Struktura organizacyjna szkoły filialnej obejmuje kl. I-III oraz oddział przedszkolny. § 2. Obwód szkoły filialnej obejmuje: Chrząstowice od Nr 1 do końca, Gołaczewy Kolonia Nadmłynie od Nr 24 do końca. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz Żurek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2321

  uchwała nr XXI/118/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/99 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Gołaczewach

 • DZ. URZ. 2012.2209

  uchwała nr XIV/105/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Zygodowicach podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Woźnikach

 • DZ. URZ. 2012.2208

  uchwała nr XIV/104/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Lgocie podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/93/12 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Babczowie organizacyjnie podporządkowanej Publicznej Szkole Podstawowej w Kobielach Wielkich im. Władysława Stanisława Reymonta

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3571

  uchwała nr XXXIV/827/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 79 im. Zygmunta Sokołowskiego w Warszawie, ul. Arkuszowa 202 oraz utworzenia Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. Arkuszowa 202 podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 273 im. dr Aleksandra Landy w Warszawie, ul. Balcerzaka 1

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2319

  uchwała nr XXI/116/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach

 • DZ. URZ. 2012.2318

  uchwała nr XXI/115/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Porębie Górnej

 • DZ. URZ. 2012.2317

  uchwała nr XXI/114/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Pamięci Ofiar Sierpnia 1944 r. w Porębie Dzierżnej

 • DZ. URZ. 2012.2316

  obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie sprostowania błędu

 • DZ. URZ. 2012.2315

  uchwała nr XXI/112/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Wolbromiu na Osiedlu Władysława Łokietka

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.