Logowanie

DZ. URZ. 2012.2376

Tytuł:

uchwała nr XVII/47/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stopnica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Rada Gminy Stopnica
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2376
Hasła:oświata i wychowanie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 2376

UCHWAŁA NR XVII/47/2012 RADY GMINY STOPNICA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stopnica Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.90b ust.1, art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Stopnica uchwala co następuje: § 1. Zatwierdza się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stopnica w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/27/05 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 10 maja 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stopnica. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


14:56:39

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Szczepanik

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 2376

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 2376

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?4?

Poz. 2376

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?5?

Poz. 2376

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?6?

Poz. 2376

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?7?

Poz. 2376

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?8?

Poz. 2376
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.221.2594

  uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Michałów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.240.8619

  uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Nur z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  na terenie gminy Nur

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2375

  uchwała nr 35/XXI/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy

 • DZ. URZ. 2012.2374

  uchwała nr XXII.37.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2373

  uchwała nr XXVII/220/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2372

  uchwała nr 74/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi ?Siodła ? Jaworze - Chrusty? położonej na terenie gminy Zagnańsk

 • DZ. URZ. 2012.2371

  uchwała nr 70/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.