Logowanie

DZ. URZ. 2012.2380

Tytuł:

uchwała nr XXVI/56/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie: nadania nazwy rondu w miejscowości Szewna

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Rada Gminy Bodzechów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2380
Hasła:drogi publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 2380

UCHWAŁA NR XXVI/56/2012 RADY GMINY BODZECHÓW z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie: nadania nazwy rondu w miejscowości Szewna Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 18 ust. 2 pkt 13, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Rondu zlokalizowanemu w miejscowości Szewna na skrzyżowaniu ulic : Mariana Langiewicza, Kielecka, Armii Ludowej , Armii Krajowej nadaje się nazwę księdza Marcina Popiela. 2. Usytuowanie ronda, o którym mowa w ust. 1, ilustruje szkic sytuacyjny stanowiący załącznik do uchwały § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów. § 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


14:56:18

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maria Łebek

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 2380

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/56/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 18 lipca 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4225

  uchwała nr XXVI/210/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu

 • DZ. URZ. 2009.468.3385

  uchwała nr 2040/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2009r. w sprawie uzgodnienia wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych: 1. Drogę gminną ?starodroże drogi krajowej nr 9? na odcinku przebiegających przez teren gminy Ostrowiec Świętokrzyski: - odcinek od ulicy Stefana Żeromskiego do granicy z Gminą Bodzechów, - odcinek od granicy z Gminą Bodzechów do granicy z Gminą Kunów. 2. Drogę gminną Nr 000202T - ulicę Armii Krajowej w miejscowości Szewna na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 751 do granicy Ostrowca Świętokrzyskiego (do ulicy Szewieńskiej).

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5757

  uchwała nr XVII-62/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu w Wołominie

 • DZ. URZ. 2011.527.5416

  uchwała nr XIII-100/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Niedzica

 • DZ. URZ. 2010.666.5566

  uchwała nr XLII/429/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: nadania nazwy rondu na granicy miejscowości Ratułów - Ciche.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2379

  uchwała nr XXIX/58/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/27/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad obniżania nauczycielom tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 • DZ. URZ. 2012.2378

  uchwała nr XXIX/56/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/14/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski

 • DZ. URZ. 2012.2377

  uchwała nr XVII/50/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2012.2376

  uchwała nr XVII/47/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stopnica

 • DZ. URZ. 2012.2375

  uchwała nr 35/XXI/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.