Logowanie

DZ. URZ. 2012.2412

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/159/12 Rady Gminy Łagów z dnia 14 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/27/11 z dnia 07 marca 2011 roku Rady Gminy Łagów w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Gminy Łagów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2412
Hasła:podatki,opłaty i ceny

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 2412

UCHWAŁA NR XXVIII/159/12 RADY GMINY ŁAGÓW z dnia 14 sierpnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/27/11 z dnia 07 marca 2011 roku Rady Gminy Łagów w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn. zm. /; art. 28 § 4 i art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ? Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z późn. zm./; art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 95, poz.613 z późn. zm./; art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym/ tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 136, poz. 969 z późn. zm./; art. 6. ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym / Dz. U. z 2002r Nr 200, poz.1682 z późn. zm. /; art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / tekst jednolity z 2011r Nr 197 poz. 1172 z późn. zm/ Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Zmienia się inkasenta dla miejscowości Piotrów wyznaczając w miejsce Pana Stanisława Sitarskiego - Pana Władysława Borka 2. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr VII/27/11 Rady Gminy Łagów z dnia 07 marca 2011 roku w pozycji Nr 9, nazwisko i imię : ? Sitarski Stanisław ? zastępuje się nazwiskiem i imieniem: ? Borek Władysław .? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.


14:50:05

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Łagów mgr Marek Bartkiewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3314

  uchwała nr XVII/109/12 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2009.405.2933

  uchwała nr XLVII/259/09 Rady Gminy Łagów z dnia 27 lipca 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr II/9/06 Rady Gminy Łagów z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2011.110.1184

  uchwała nr VII/27/11 Rady Gminy Łagów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.786

  uchwała nr XXXV/320/09 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2012.2402

  uchwała nr XXIV/177/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkasa

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2411

  uchwała nr XXVIII/203/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 31 lipca 2012 rok Nr XXVII/200/2012

 • DZ. URZ. 2012.2410

  sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 29 marca 2012r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA STARACHOWICE ZA 2011 ROK, SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY STARCHOWICE ZA 2011 ROK ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STARACHOWICE.

 • DZ. URZ. 2012.2409

  uchwała nr XXIII/189/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXII/183/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. 2012.2408

  uchwała nr XXIII/183/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji instalacji do produkcji energii, wykorzystującej siłę wiatru ? Obszar Nr 1, na terenie części obrębów: Dębiany, Konary, Niegosławice, Przyłęk i Strzeszkowice (sołectwo Piskorzowice i Strzeszkowice), gmina Wodzisław

 • DZ. URZ. 2012.2407

  uchwała nr XXVII/158/12 Rady Gminy Łagów z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/176/2001 Rady Gminy Łagów z dnia 10 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.