Logowanie

DZ. URZ. 2012.2421

Tytuł:

uchwała nr XXII/140/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy w Opatowcu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2421
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2421

UCHWAŁA NR XXII/140/2012 RADY GMINY W OPATOWCU z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,8,10, ust.2 pkt 1,2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust.2 pkt 1,2,3, art. 235, art. 236, art.237 ust.1, ust.2 pkt 1,2,3, art. 258 ust. 1 pkt 1,2,3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu gminy zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Wydatki budżetu gminy zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem nr 3. § 4. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


14:09:37

Przewodniczący Rady Gminy Michał Szczerba

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 2421

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/140/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 2421

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/140/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?4?

Poz. 2421

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?5?

Poz. 2421

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/140/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?6?

Poz. 2421

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?7?

Poz. 2421

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?8?

Poz. 2421

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/140/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?9?

Poz. 2421
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2225

  uchwała nr XXI/138/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec

 • DZ. URZ. 2011.236.2726

  uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 sierpnia 2011r. sprawie zmiany uchwały Nr 111/21/2002 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec.

 • DZ. URZ. 2011.161.1865

  uchwała nr IX/47/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec

 • DZ. URZ. 2011.59.691

  uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec

 • DZ. URZ. 2012.1419

  uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatowiec na lata 2012 -2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2420

  uchwała nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2419

  uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Raków z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2418

  uchwała nr XVI/105/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. 2012.2417

  uchwała nr XXIII/133/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2416

  uchwała nr XXIII/132/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.